Uppsägning

Uppsägning

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen. Blanketten skickas/lämnas till Kungälvsbostäder.

Den lagstadgade uppsägningstiden är tre månader. Det är också ungefär den tiden som vi behöver för att förmedla lägenheten till en ny hyresgäst, genomföra besiktning och övrig administration som hör samman med en omflytt.

Det enda undantaget är vid dödsfall då uppsägningstiden är en månad.

Tidigare avflyttningsdatum

Vi kan inte bevilja dig en kortare uppsägningstid. Du kan önska att få lämna lägenheten tidigare. Lägenheten hyrs då ut med möjlighet till en tidigare inflytt, vilket vi informerar den som erbjuds lägenheten i samband med erbjudande om visning eller vid erbjudande om lägenheten. Det är dock upp till den som får erbjudandet att acceptera det tidigare datumet.

Vi accepterar endast omflyttningar vid månadsskiftet.

Vi förmedlar våra lediga lägenheter till den sökande med längst kötid. Oftast har personen både stått länge i bostadskön och har en annan bostad som hen antingen ska säga upp med tre månaders uppsägningstid eller sälja. Men om den sökande vill acceptera lägenheten tidigare så är det oftast möjligt.

Övriga förutsättningar

Förutom att den sökande ska godkänna det tidigare datumet så måste besiktningen vara genomförd och det får inte förekomma några allvarliga besiktningsanmärkningar.

Det tidigare omflyttningsdatumet ska vara överenskommet mellan dig och inflyttande hyresgäst innan kontraktsskrivningen. Vi skriver inte om några hyreskontrakt.

Viktigt att tänka på

  • Tidigare avflytt kan endast önskas, det är upp till inflyttande hyresgäst att acceptera
  • Det tidigare omflyttningsdatumet ska vara överenskommet innan kontraktsskrivningen
  • Besiktningen måste vara genomförd och utan allvarliga anmärkningar
  • Vi skriver endast hyresavtal från den 1:a varje månad

Blanketter