4. Kriterier för att få hyra en lägenhet

4. Kriterier för att få hyra en lägenhet

Vi gör en kreditkontroll och förvissar oss om att du har inkomst, goda hyresreferenser samt inte belastas av betalningsanmärkningar/skulder hos kronofogden.

A. Permanentbostad

Kravet för att få hyra en lägenhet av oss är att den ska användas som permanentbostad och du skall vara skriven på adressen. Detta följs upp av oss. Du får inte har ett annat boende i form av hyresrätt, bostadsrätt eller villa i närområdet. Trycket på hyresrätter i Kungälv är stort och vi vill försäkra oss om att lägenheterna förmedlas till den som har behov av en bostad.

B. Inkomst

Sökande, och eventuell partner, ska ha sådan inkomst av eget arbete, CSN-lån/bidrag för studier, pension eller i vissa fall A-kassa, som är tillräcklig för att kunna betala hyra. Du behöver inte ha en fast anställning för att få en bostad, däremot behöver du styrka din inkomst. Den inkomst du har ska räcka både till hyran och till din familjs försörjning enligt konsumentverkets normer.

Socialbidrag eller motsvarande försörjningsstöd likställs i detta sammanhang inte med inkomst då dessa personer faller under sociala förturer enligt Kungälvsbostäders samarbetsavtal med Kungälvs kommun.

C. Hyresreferens

Vi kontaktar tidigare hyresvärd och kontrollerar att du som sökande har betalt dina hyror i tid. Saknas hyresreferens begärs en borgenär. Borgen gäller under minst två år men kan sägas upp efter 15 månader med 9 månaders uppsägning.

D. Kreditupplysning

Vi gör en kreditkontroll för att förvissa oss om att du har en inkomst samt inte belastas av betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Finns betalningsanmärkningar/skulder görs en bedömning av typ, storlek och ålder på dessa.

E. Avslag

När vi har kontrollerat inkomst, hyresreferenser och kreditkontroll och bedömer att sökande inte uppfyller Kungälvsbostäders kriterier för att få hyra en lägenhet så kan vi lägga en spärr på sökande. Så länge orsakerna till spärren kvarstår kan inte sökande söka lediga lägenheter. Ändras omständigheterna underspärrtiden så kontaktar du oss för att få den hävd.

F. Antal personer i lägenheten

Antal personer i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek. Därför gäller som regel att antalet boende inte överskrider följande gränser:

  • 3 personer i 1 rum och kök
  • 4 personer i 2 rum och kök
  • 6 personer i 3 rum och kök
  • 8 personer i 4 rum och kök
  • 10 personer i 5 rum och kök