Så här fungerar vår bostadskö

Så här fungerar vår bostadskö

Från 1 september 2016 gäller följande regler för vår bostadskö och hur vi fördelar våra lediga lägenheter.

Registrera dig med en intresseanmälan

För att söka våra lägenheter måste du vara registrerad i vår bostadskö. Du kan anmäla dig från och med att du fyllt 16 år, för att få skriva kontrakt måste du ha fyllt 18 år.

Köpoäng

För varje dag som du är registrerad som sökande hos oss får du en poäng. Kötid/köpoäng är personlig och kan inte överlåtas. Efter kontraktsskrivning nollställs kötiden/köpoängen och man spärras från att söka ny lägenhet i tolv månader.

Uppdatera din registrering 1 gång per år

För att vi ska veta att du är fortsatt intresserad av att stå i vår bostadskö och att vi har rätt uppgifter om dig behöver du en gång om året med högst 12 månaders mellanrum gå igenom din registrering och uppdatera denna för att behålla din kötid.

Missar du att göra detta blir din registrering vilande under maximalt 12 månader. Under vilotiden samlar du inga köpoäng och får heller inga prenumerationserbjudanden eller andra utskick från oss. Kontaktar du oss innan viloperiodens 12 månader gått ut aktiverar vi din registrering och du börjar samla köpoäng igen. Observera att du erhåller inga köpoäng för den tiden din registrering varit vilande.

Kontaktar du inte oss innan viloperioden går ut, gallras du ur vår bostadskö och förlorar samtliga köpoäng. Du får då registrera dig på nytt och börja om med att samla köpoäng.

Du är själv ansvarig för att uppdatera dina personuppgifter, som adress, telefonnummer, e-post med mera när dessa ändras.

Boendetid = kötid

Våra hyresgäster är värdefulla för oss, därför har du som hyresgäst vissa fördelar jämfört med externa bostadssökande. Du som har ett förstahandskontrakt hos oss får räkna boendetiden på det senaste kontraktet som kötid.

När du är intresserad av en ny lägenhet registrerar du dig som sökande på Mina Sidor och söker de lediga lägenheter som passar dina önskemål.

Utskick från bostadskön

Du kan vid din registrering välja om du önskar få erbjudande och annan korrespondens från oss via e-post eller via brev. Om du väljer e-post är det viktigt att din e-postleverantör tillåter e-post från noreply@kungalvsbostader.se och inte sorterar detta som skräppost.

Prenumeration av lediga lägenheter som matchar dina sökkriterier kan endast fås via e-post. Du kan även lyssna på lediga lägenheter på vår telefonsvarare på 0303-23 98 50, val 2 under våra telefontider.

Söka lediga lägenheter

För att söka lediga lägenheter loggar du in på Mina Sidor. Lägenheterna publiceras på vår webbplats, oftast på måndagar, och ligger ute i sju dagar.
Du kan maximalt ha sex intresseanmälningar samtidigt. Din anmälan sparas i två veckor efter att lägenheten tagits bort. Därefter går det bra att anmäla intresse för nya lägenheter.

När du är inloggad kan du göra intresseanmälningar på lägenheter, se om du fått något erbjudande om visning och svara på detta. När en lägenhet är förmedlad kan du se vilken köplats du hade för just den lägenheten.

Fördelning av lägenheter

Fördelning av lägenheter sker enligt köpoäng. De 5-10 sökande med högst köpoäng som anmält sitt intresse till lägenheten får ett erbjudande om visning. De har cirka en vecka på sig att titta på lägenheten och tacka ja eller nej.
Erbjudande om visning syns på Mina Sidor och kommer till den e-postadress du angivit eller per brev om du inte angett någon e-postadress. När du får ett erbjudande måste du svara i rätt tid. Svarar du nej eller inte alls på ett erbjudande, sex gånger under en tremånaders period så spärras du från att söka lägenheter under sex månader.

Avsteg och förturer

Avsteg från huvudregeln att lediga lägenheter fördelas till dem med längst kötid/köpoäng kan göras i följande fall:

  • Evakuering och återflyttning i samband med renovering och underhåll
  • Omflyttning i fastigheter med kooperativ hyresrätt
  • Kategoriboenden (trygghetsboende och lägenheter för personer som är minst 65 år)
  • Social förtur enligt samarbetsavtal med Kungälvs kommun
  • Förtur för ungdomar 18-25 år till lägenheter upp till 25 kvadratmeter

Om du tackar ja till en lägenhet

Lägenheten erbjuds i befintligt skick, därför är det viktigt att du tittar på den innan du svarar. Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella åtgärder kommer att utföras efter inflyttning. Vad som kommer att utföras framgår av besiktningsprotokollet och det är viktigt att du tar del av detta och återkommer senast en vecka efter inflytt om du har några synpunkter.

Kriterier för att få hyra en lägenhet

Vi gör en kreditkontroll och förvissar oss om att du har inkomst, goda hyresreferenser samt inte belastas av betalningsanmärkningar/skulder hos kronofogden.

Lägenheten skall användas som permanentbostad och du skall vara skriven på lägenheten. Detta följs upp av oss.

Inkomst

Sökande, och eventuell partner, ska ha sådan inkomst av eget arbete, CSN-lån/bidrag för studier, pension eller i vissa fall A-kassa, som är tillräcklig för att kunna betala hyra. Du behöver inte ha en fast anställning för att få en bostad, däremot behöver du styrka din inkomst. Den inkomst du har ska räcka både till hyran och till din familjs försörjning enligt konsumentverkets normer.

Socialbidrag eller motsvarande försörjningsstöd likställs i detta sammanhang inte med inkomst då dessa personer faller under sociala förturer enligt Kungälvsbostäders samarbetsavtal med Kungälvs kommun.

Hyresreferens

Vi kontaktar tidigare hyresvärd och kontrollerar att du som sökande har betalt dina hyror i tid. Saknas hyresreferens begärs en borgenär. Borgen gäller under minst två år men kan sägas upp efter 15 månader med 9 månaders uppsägning.

Kreditupplysning

Vi gör en kreditkontroll för att förvissa oss om att du har en inkomst samt inte belastas av betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Finns betalningsanmärkningar/skulder görs en bedömning av typ, storlek och ålder på dessa.

Antal personer i lägenheten

Antal personer i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek. Därför gäller som regel att antalet boende inte överskrider följande gränser:

  • 3 personer i 1 rum och kök
  • 4 personer i 2 rum och kök
  • 6 personer i 3 rum och kök
  • 8 personer i 4 rum och kök
  • 10 personer i 5 rum och kök

Kontraktsskrivning

Om kreditkontrollen inte visar på några anmärkningar skriver vi ut en bekräftelse på att du tilldelas den aktuella lägenheten. Du får en bekräftelse på lägenheten och beställer en tid för kontraktsskrivning.

Vid kontraktsskrivningen nollställs köpoängen.

Hemförsäkring

Vi rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring. Våra fastigheter är försäkrade men denna försäkring ersätter inte skador och omkostnader för dig som hyresgäst som uppkommer i samband med brand eller dylikt.

 

Registrera dig i vår kö

Registrera dig som bostadssökande i vår kö

Ditt ansvar

Du måste själv komma ihåg att uppdatera din köplats en gång om året med högst tolv månaders mellanrum. Vi skickar inga påminnelser. Du måste också själv komma ihåg att ändra dina kontaktuppgifter om du får ny e-post eller adress då vi inte kollar av denna mot Skatteverkets folkbokföringsregister.

Bostadsbyrån

Den 1 april 2010 tog Kungälvsbostäder över ansvaret för bostadskön från Bostadsbyrån. Alla som stod i kön vid tillfället fick ett brev som informerade om att de behövde registrera sig på Kungälvsbostäders hemsida inom två år för att behålla sin kötid från Bostadsbyrån samt att man fortsättningsvis måste uppdatera sina personuppgifter årligen* för att kvarstå i kön.

* Observera att vi med ordet årligen menar inom en 12-månadersperiod och inte per kalenderår (januari-december).

Uthyrningspolicy

Vår Uthyrningspolicy, beslutad av Kungälvsbostäders styrelse