Sponsring och samarbeten

Sponsring och samarbeten

Kungälvsbostäder stöttar olika typer av verksamheter av allmännyttig natur med inslag av kultur, kamratskap och fysiska aktiviteter. Exempelvis idrottsföreningar eller intresseorganisationer med aktiv ungdomsverksamhet,  kulturevenemang arrangerade på ideell grund och verksamhet som genererar nytta för våra hyresgäster eller stärker våra bostadskvarter.

Idrottsföreningar i Kungälv

Vi sponsrar och samarbetar på olika sätt tillsammans med flera idrottsföreningar i Kungälv. Vi har ett långtgående samarbete med FC Komarken som verkar i vårt allra största bostadsområde och samarbetar även med Kungälvs Handbollsklubb som delar ut vår kundtidningen fyra gånger per år till alla våra hyresgäster.

Kulturevenemang

Vi sponsrar en del kulturevenemang i Kungälv som arrangeras av ideella krafter med syfte att stärka gemenskapen i Kungälv.