Bergfeltska trädgården har återfått sin blomsterprakt