Komarken

Komarken

GULA KOMARKEN | ÖVRE KOMARKEN | NEDRE KOMARKEN | RAPPHÖNAN

Gula Komarken

Anders Prästgatan och Klostergatan: Avstängning av värme och varmvatten

Onsdag 13 februari byter Kungälv Energi växlare för värme och varmvatten. Arbetet beräknas pågå mellan 8:00-16:00 och under tiden finns då tyvärr inget varmvatten eller värme. [2019-02-11]

Fönsterbyte

Vecka 6 startar sanering inför fönsterbyte på Kastalagatan 1–9 och själva bytet av fönster kommer att starta vecka 10. Arbetet planeras att ta cirka 8 veckor. 

Tidplan
Kastalagatan 1–9 startar vecka 6
Kastalagatan 10–24 planerad start vecka 16
Vikingagatan 4A-G planerad start vecka 26

Vi återkommer med startdatum för Vikingagatan 2A-C
Kongahällagatan 1–7. [2019-01-18]

Planerade arbeten 2019

Takbyte

I mars, vecka 14, startar vi arbetet med att byta taken på Gråbrödragatan 1-7 och 2-12. Arbetet beräknas vara klart vecka 22.

Planen är att fortsätta senare under året med Klostergatan 2-8 och Anders Prästgatan 1-7.

Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vi arbetar vidare med underhåll av de inre ytskikten på Storken 1 och beräknar vara klara i april.

Fasad och källarbelysning

På Storken 1 ser vi över fasad- och källarbelysning som en del i våra trygghetsskapande åtgärder samt i arbetet med energieffektivisering.

Ombyggnation av lokal till lägenhet

På Vikingagatan 2 bygger vi om tidigare lokaler till två lägenheter. Lägenheterna kommer att hyras ut till Kungälvs kommun.


Övre Komarken

Kongahällagatan 86 B: Rivningsarbeten

Under vecka 5 på går rivingsarbete  på Kongahällagatan 86 B i samband med renoveringarna efter en vattenläcka. Arbetet innebär tyvärr en del buller och störande ljud. [2019-01-29]

Kongahällagatan 90-118: Trapphusmålning

Med start vecka 5 och fram till vecka 15 kommer vi att måla trapphusen. Målningen kommer att utföras på dagtid mellan 07.00-16.00 och vi börjar på Kongahällagatan 90. Vi räknar med att varje trappuppgång tar cirka 2 veckor. [2019-01-16]

Planerade arbeten 2019

Aktivitetsplan

Förhoppningsvis kan vi i april starta arbetet med att anlägga en aktivitetsplan vid Kongahällagatan 80 där nuvarande fotbollsplanen finns.

Fasadåtgärder

Vi fortsätter arbetet med att förbättringsmåla fasaderna på Kongahällagatan 90-120.

Belysning

Vi ser över belysningen på hela området som en del i våra trygghetsskapande åtgärder samt i arbetet med energieffektivisering.


Nedre Komarken

Kongahällagatan 36A Buller och störande ljud

På grund av rivningsarbeten i ett badrum i fastigheten kommer tyvärr störande ljud att förekomma. Arbetet beräknas pågå under vecka 7 mellan klockan 8.00-16.00. [2019-02-11]

Kongahällagatan 18 och 24: Störande arbete på grund av vattenskada

Mellan 21-31 januari och 8-16 kommer vi att arbeta med åtgärder och renoveringar efter en vattenläcka, något som tyvärr kommer innebära en del oljud för boende. [2019-01-16]

Planerade arbeten 2019

Fasadåtgärder

Vi kommer att bättringsmåla fasaderna på Kongahällagatan 6-28.

Planteringar

Nya planteringar vid Kongahällagatan 2-28 likvärdigt arbete som skett 2018 vid höghusen. Arbetet förväntas ske efter sommaren.


Rapphönan

Planerade arbeten 2019

Målning

Vi målar i tvättstugor och källarkorridorer.