Komarken

Komarken

GULA KOMARKEN | ÖVRE KOMARKEN | NEDRE KOMARKEN | RAPPHÖNAN

Gula Komarken

Vi byter låsen i källardörrarna

Med start den 15 oktober börjar vi installera nya lås i källardörrarna. Efter låsbytet kan dörrarna öppnas med befintliga låsbrickor. Brickorna är programmerade så att den enbart går till dörrarna i ditt trapphus, lägenhetsförråd, cykelrummet i den källarkorridor du har sitt förråd och till den tvättstuga du tillhör. Tillträde till barnvagnsrum beviljas efter ansökan hos Förvaltningskontorets Kundtjänst. [2018-10-02]

Gråbrödragatan 14-28: Takbyte

Vecka 38 startar vi arbetet med att byta tak på Gråbrödragatan 14-28. Projektet pågår till och med vecka 44 och under tiden kommer en ställning att vara uppsatt runt huset. [2018-09-05]

Storken 1: Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vecka 36 börjar arbetet med periodiskt lägenhetsunderhåll på Gråbrödragatan 1–7, Anders Prästgatan 1–7 och Klostergatan 2–8. Arbetet pågår fram till december med start vid Gråbrödragatan. Hyresgäster meddelas med lapp i brevlådan 7–10 dagar innan tillträde önskas med information om tillträde, tapetval med mera. Entreprenör: Zacharoff & Söner Måleri AB och Erlandssons Bygg AB, avd. golv. Ansvarig: Peter Schülén Avisering:

Anders Prästgatan och Klostergatan: Besiktning av fönsterbyte

Torsdag 3 maj besiktigar vi fönsterbytet på ovanstående adresser. Hyresgästerna har fått lämna medgivande för tillträde till lägenheten med huvudnyckel.

Planerat fönsterbyte

Vi planerar att byta fönster på Kastalagatan, Vikingagatan och Kongahällagatan 1-7. Åtgärden är både betydande och standardhöjande och leder till en hyreshöjning. Därför krävs medgivande från hyresgästerna. Ett rekommenderat brev har skickats ut under vecka 15 som innehåller information och medgivandeblankett.

Bytet gäller fönster, fönster-dörrar och nya friskluftsventiler i både lägenheterna och allmänna utrymmena. De nya fönstren är vridhängda treglasfönster med inbyggd öppningsspärr och vädringsfunktion och har bättre värme- och ljudisoleringsförmåga. Preliminär start för fönsterbytet är våren 2019. Läs mer om vår arbetsprocess när det gäller ombyggnation och underhåll här. [2018-04-12]

Gråbrödragatan 2-28: Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vecka 41 startar arbetet med det periodiska lägenhetsunderhållet på Gråbrödragatan 2. Arbetet pågår fram till början av 2018 då det avslutas på nummer 28. Cirka 1 vecka innan tillträdet önskas till lägenheten blir hyresgästerna kontaktade av entreprenören med startdatum för just deras lägenhet. [2017-10-02]


Övre Komarken

Kongahällgatan 90-112: Fasadtvätt

Vi kommer att tvätta fasaderna mot Solhultsgatan under följande veckort:
Kongahällagatan 90-94 Vecka 49
Kongahällagatan 96-100 Vecka 49
Kongahällagatan 102-106 Vecka 50
Kongahällagatan 108-112 Vecka 50

Under tvättningen ber vi hyresgästerna att hålla alla fönster stängda, även vädringsfönster om det finns, så att vatten inte kan komma in. [2018-12-03]

Kongahällagatan 96, 98 och 100: Fasadtvätt och -målning

Vecka 45 startar arbetet med att tvätta och bättringsmåla fasaden på husen på Kongahällagatan 96-100. En inklädd ställning kommer sättas upp mot gården, skylift användas på baksidan och en del växtlighet beskäras för åtkomstens skull. Arbetet beräknas ta 2-3 veckor. [2018-11-06]

Kongahällagatan 80-118: Spolning av avlopp

Under november och december kommer vi att utföra en hetvattenspolning av avloppen i området. Detta gör vi för att spola bort fett som kan orsaka stopp. Vi behöver därför få tillträde till samtliga lägenheter. Alla hyresgäster kommer får en separat lapp i sin postbox med dag och tid när vi behöver få tillträde till respektive lägenhet. [2018-11-06]

Solhultsgatan: OVK

Måndag 15 oktober mellan klockan 8:00 – 16:00 utför vi obligatorisk ventilationskontroll på Solhultsgatan.[2018-10-08]

Övre Komarken: Byte av garageportar

Vecka 38 byter vi garageportarna på Övre Komarken. Arbetet startar måndag morgon klockan 7:00. Under tiden arbetet pågår måste hyresgästerna parkera på besöksparkeringen istället. Information och parkeringstillstånd har skickats ut. [2018-08-20]

Solhultsgatan: Golvarbeten

Med start måndag 12 mars kommer Skanska att utföra golvarbeten i korridorerna för att komma tillrätta med höjdskillnader mellan lägenhet och korridor. De kommer lägga på en 6 mm träskiva på den befintliga linoleummattan, och sedan lägga ett nytt lager av linoleummatta

Måndag 12 mars: arbete utförs i korridoren utanför Hemtjänsten på entrévåning

Tisdag och onsdag 13-14 mars: arbete utförs i bägge korridorerna på våning 4

Efter detta arbete kommer Skanska även att utföra justeringar i vissa lägenheter gällande trösklar, där kommer information och dag och tid att delges de lägenheter som blir berörda några dagar innan åtgärd. [2018-03-02]

Kylan försenar nya miljöhus och avfallsstationer

Arbetet med att färdigställa marken runt avfallsstationerna och göra grunden till miljöhusen försenas på grund av det kalla vädret.

Vi väljer att avvakta med arbetet tills vädret blir lite mildare. Detta för att minska riskerna med sättningar i marken och ett sämre resultat med betongarbeten.
Avfallsstationerna öppnar vi först när allt är klart. Ni kommer då att få använda låsbrickan till er entrédörr för att komma in i miljöhusen och avfallsstationerna. I mitten av varje avfallsstation kommer en stolpe placeras med en läsare för låsbrickan som öppnar samtliga kärl under en bestämd tid. [2018-03-02]

Solhultsgatan: Ombyggnation av trösklar

Med start 14 februari kommer vi att bygga om trösklarna i gemensamma utrymmen. Det innebär att vi ändrar nivån på trösklarna. Så småningom kommer även en del lägenheters trösklar att justeras. [2018-02-13]

Övre Komarken: Ombyggnation av cykelrum

Vecka 4 startar ett arbete med att bygga om cykelrummet till en lokal i bottenvåningen på Kongahällagatan 114. Arbetet innebär bland annat anläggandet av en ny nedfart till parkeringen på gaveln. Jobbet pågår under februari, [2018-01-24]

Solhultsgatan: Montering av dörrstopp på balkong

Under tisdag och onsdag monterar vi dörrstopp på balkongerna för att balkongdörren inte ska kunna blåsa upp och gå i sönder i fästet.

Åtgärden tar mellan 30-60 minuter per lägenhet och hyresgästen aviserars om dag och tid för monteringen. [2018-01-11]

Nya miljöhus för återvinning

För att skapa ordning och ett trevligare bostads-område bygger vi nu två miljöhus och gör plats för sopbehållare under jorden. Arbetet startar vecka 4 och förväntas pågå till och med vecka 10. 

Den container som FTI (förpackning och tidnings-insamlingen) har placerat närmast Kongahällagatan 80 tas bort 22 januari för att sedan ersättas av två miljöhus för återvinning. Under byggtiden tar ni ert material för återvinning till ÅVC-stationerna vid exempelvis Trekungagatan eller Willys. Sophusen närmast Kongahällagatan 80 och 88 står i vägen för arbetet och kommer att tas bort. De två kvarvarande sophusen kommer att ha tätare tömningar under byggtiden. [2018-01-03]


Nedre Komarken

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Kongahällagatan 6-28: Bättringsmålning av fasader

Höghusen: Plantering vid entréer

Kongahällagatan 36: Byte av avloppsstam i källaren

 • Kongahällagatan 36A: tisdag 20 november mellan 8:30—13:00
 • Kongahällagatan 36B: onsdag 21 november mellan 8:30—13:0

Hyresgäster får ej spola vatten i köket under tiden.[2018-11-16]

Driftsättning av postboxar

Den 18 juni kommer driftsättning av postboxar att ske på följande adresser

 • Torggatan 6
 • Nunnegårdsgatan 2-6
 • Kristinedalsgatan 21
 • Lärkgatan 1-19
 • Tvetgatan 269-273

Från och med 18 juni kommer hyresgäster i dessa fastigheter att få posten i sin postbox istället för i brevlådan. Innan dess får de 3 stycken postboxnycklar som tillhör lägenheten i den gamla brevlådan. [2018-05-28]

Kongahällagatan 30-38: Anläggning av nya planteringar

Vecka 20 startar arbetet med att anlägga nya planteringar utanför entréerna på Kongahällagatan 30-38. Arbetet som pågår under 2-3 veckor innebär att grävmaskiner kommer att köra på gården. [2018-05-04]

Installation av postboxar

Måndag 16 april påbörjas arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Kongahällagatan 2-38. Under maj kommer arbetet att vara klart i hela området. Efter färdigställande kommer Posten att besiktiga installationen. Ytterligare information om nycklar skickas ut till hyresgästerna senare. [2018-04-09]

Kongahällagatan 30-38: Hissrenovering

I början av nästa år kommer vi att börja byta ut de gamla hissarna. Under nedanstående veckor planeras hissarna att vara avstängda:

 • 30 A, B Vecka 2–5
 • 32 A, B Vecka 5–8
 • 34 A, B Vecka 8–11
 • 36 A, B Vecka 11–14
 • 38 A, B Vecka 14–17 [2017-11-30]

Rapphönan

Trekungagatan 4: Avstängning köksavlopp

Torsdag 22 november mellan 9:00 - 16:00 måste vi stänga av avloppet i köket då kökstammen ska lagas. Detta innebär att ingen vätska får hällas i köksavloppet, diskmaskin får inte köras och hyresgsäter får ej heller diska under denna tid. Bilningsarbete kommer även att ske. [2018-11-19]

Rapphönan: Inglasning av balkonger

Mellan vecka 45-49 pågår arbete med inglasning av balkonger hos hyresgäster som valt detta. [2018-11-06]

Ingegatan: Bilningsarbeten och störande ljud

Under vecka 45-46 kommer vi att utföra bilningsarbete i köksstammarna som medför buller och störande ljud. Under tiden är även vattnet i köket avstängt men inte i badrummet. [2018-11-06]

Utdelning av Aptus-brickor och driftsättning av systemet

Nu är vi klara med installationen av låssystemet Aptus på Trekungag. 2–22 och Ingeg. 1–21. Innan vi driftsätter systemet ska låsbrickor delas ut till er hyresgäster.

Hyresgäster boende vid Trekungagatan hämtar.
Dag: måndag 25 september
Tid: 16:00 – 18:00

Hyresgäster boende vid Ingegatan hämtar.
Dag: tisdag 26 september
Tid: 16:00 – 18:00

Plats: Kvarterslokalen vid Ingegatan 1.
Vi planerar att driftsätta det nya systemet tisdagen 9 oktober. [2018-09-14]

Rapphönan: Aptusinstallation påbörjad

Då vi har fått ja-svar från majoriteten av hyresgästerna och besked att upphandlingen inte överprövas så påbörjar vi arbetet med kabeldragning och montering av läsare i gemensamma utrymmen fram till vecka 28. [2018-05-07]

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Aptuskompletteringar i källare (förråd, cykelrum, barnvagnsförråd).