Komarken

Komarken

GULA KOMARKEN | ÖVRE KOMARKEN | NEDRE KOMARKEN | RAPPHÖNAN

Gula Komarken

Gråbrödragatan 1-7: Parkering i samband med takbyte

Under arbetet med takbytet kommer vi att behöva ta vissa parkeringsplatser i anspråk. Under den tiden kommer berörda hyresgäster att behöva parkera vid Storkebo istället. Arbetet börjar måndag 25 mars och då får det inte finnas några bilar på angivna platser enligt nedanstående.

  • 25/3 kl:06.00 t.o.m 26/3 kl:17:00 P-plats 73-83
  • 27/3 kl:06.00 t.o.m 28/3 kl:17:00 P-plats 64-73
  • 29/3 kl:06.00 t.o.m 2/4 kl:17:00 P-plats 73-83

[2019-03-21]

Kongahällagatan 1-7 & Vikingagatan 2: Kontrollmätning av fönster

Vi kommer att kontrollmäta fönster i ett antal lägenheter på Vikingagatan 2 och Kongahällagatan 1-7 under torsdag 21 mars. [2019-03-15] 

Takbyte

Vecka 10 fortsätter arbetet med att byta tak på Gula Komarken. Vi börjar med Gråbrödragatan 1-7 med att montera ställningen.

Vi lägger om tak, lagar skador på fasaden och byter delar av tegelbalkar ovan fönstren. Då lossningsplats för material behövs nära husen kommer vi tyvärr att under kortare perioder behöva ta vissa p-platser i anspråk. Berörda hyresgäster kommer att meddelas av entreprenören och tillfälligt få parkera vid Storkebo.

Preliminär tidplan

Gråbrödragatan 1-7:
ställningsarbete från vecka 10
takbyte vecka 13-19

Gråbdrödragatan 2-12:
ställningsarbete från vecka 17
takbyte vecka 20-26

Klostergatan 2-8:
Efter sommaren

Anders Prästgatan 1-7:
Efter sommaren

[2019-03-01]

Anders Prästgatan och Klostergatan: Avstängning av värme och varmvatten

Onsdag 13 februari byter Kungälv Energi växlare för värme och varmvatten. Arbetet beräknas pågå mellan 8:00-16:00 och under tiden finns då tyvärr inget varmvatten eller värme. [2019-02-11]

Fönsterbyte

Vecka 6 startar sanering inför fönsterbyte på Kastalagatan 1–9 och själva bytet av fönster kommer att starta vecka 10. Arbetet planeras att ta cirka 8 veckor. 

Tidplan
Kastalagatan 1–9 startar vecka 6
Kastalagatan 10–24 planerad start vecka 16
Vikingagatan 4A-G planerad start vecka 26

Vi återkommer med startdatum för Vikingagatan 2A-C
Kongahällagatan 1–7. [2019-01-18]

Planerade arbeten 2019

Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vi arbetar vidare med underhåll av de inre ytskikten på Storken 1 och beräknar vara klara i april.

Fasad och källarbelysning

På Storken 1 ser vi över fasad- och källarbelysning som en del i våra trygghetsskapande åtgärder samt i arbetet med energieffektivisering.

Ombyggnation av lokal till lägenhet

På Vikingagatan 2 bygger vi om tidigare lokaler till två lägenheter. Lägenheterna kommer att hyras ut till Kungälvs kommun.


Övre Komarken

Övre Komarken: Arbetet med allaktivitetsparken startar efter påsk

Den gamla fotbollsplanen rustas upp till en ny allaktivitetspark med plats för fotboll, handbokk, basket och innebandy samt ytor för skönt häng. Planen är klar lagom till sommarlovet. [2019-04-18]

Kongahällagatan 90-118: Trapphusmålning

Med start vecka 5 och fram till vecka 22 kommer vi att måla trapphusen. Målningen kommer att utföras på dagtid mellan 07.00-16.00 och vi börjar på Kongahällagatan 90. Vi räknar med att varje trappuppgång tar cirka 2 veckor. [2019-03-12]

Kongahällagatan 86 B: Rivningsarbeten

Under vecka 5 på går rivingsarbete  på Kongahällagatan 86 B i samband med renoveringarna efter en vattenläcka. Arbetet innebär tyvärr en del buller och störande ljud. [2019-01-29]

Planerade arbeten 2019

Aktivitetsplan

Förhoppningsvis kan vi i april starta arbetet med att anlägga en aktivitetsplan vid Kongahällagatan 80 där nuvarande fotbollsplanen finns.

Fasadåtgärder

Vi fortsätter arbetet med att förbättringsmåla fasaderna på Kongahällagatan 90-120.

Belysning

Vi ser över belysningen på hela området som en del i våra trygghetsskapande åtgärder samt i arbetet med energieffektivisering.


Nedre Komarken

Kongahällagatan 36A Buller och störande ljud

På grund av rivningsarbeten i ett badrum i fastigheten kommer tyvärr störande ljud att förekomma. Arbetet beräknas pågå under vecka 7 mellan klockan 8.00-16.00. [2019-02-11]

Kongahällagatan 18 och 24: Störande arbete på grund av vattenskada

Mellan 21-31 januari och 8-16 kommer vi att arbeta med åtgärder och renoveringar efter en vattenläcka, något som tyvärr kommer innebära en del oljud för boende. [2019-01-16]

Planerade arbeten 2019

Fasadåtgärder

Vi kommer att bättringsmåla fasaderna på Kongahällagatan 6-28.

Planteringar

Nya planteringar vid Kongahällagatan 2-28 likvärdigt arbete som skett 2018 vid höghusen. Arbetet förväntas ske efter sommaren.


Rapphönan

Måleriarbeten i källaren

Mellan vecka 9-23 kommer vi att måla i källaren. Vi målar golv och väggar i källargångar, tvättstugor samt utför riv-, sanerings- och måleriarbeten. Tyvärr är det ingen eller begränsad åtkomst till källarens utrymmen så som tvättstugor, cykelrum och lägenhetsförråd under den perioden vi arbetar där.

Ingegatan 9–21
Korridor/allmänna utrymmen vecka 10-13
Tvättstuga vecka 12-13

Ingegatan 1-7
Korridor/allmänna utrymmen vecka 13-16
Tvättstuga vecka 15-16

Trekungagatan 2-14
Korridor/allmänna utrymmen vecka 17-20
Tvättstuga vecka 19-20

Trekungagatan 16-22
Korridor/allmänna utrymmen vecka 19-23

Hela fastigheten
Riv, sanering vecka 10-12