3. Fördelning av lägenheter

3. Fördelning av lägenheter

Fördelning av lägenheter sker enligt köpoäng. De 5-10 sökande med högst köpoäng som anmält sitt intresse till lägenheten får ett erbjudande om visning. De har cirka en vecka på sig att titta på lägenheten och tacka ja eller nej.
Erbjudande om visning syns på Mina Sidor och kommer till den e-postadress du angivit eller per brev om du inte angett någon e-postadress. När du får ett erbjudande måste du svara i rätt tid. Svarar du nej eller inte alls på ett erbjudande, sex gånger under en tremånaders period så spärras du från att söka lägenheter under sex månader.

A. Tacka ja till erbjudande

Lägenheten erbjuds i befintligt skick, därför är det viktigt att du tittar på den innan du svarar. Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella åtgärder kommer att utföras efter inflyttning. Vad som kommer att utföras framgår av besiktningsprotokollet och det är viktigt att du tar del av detta och återkommer senast en vecka efter inflytt om du har några synpunkter.

B. Avsteg och förturer

Avsteg från huvudregeln att lediga lägenheter fördelas till dem med längst kötid/köpoäng kan göras i följande fall:

  • Evakuering och återflyttning i samband med renovering och underhåll
  • Omflyttning i fastigheter med kooperativ hyresrätt
  • Kategoriboenden (trygghetsboende och lägenheter för personer som är minst 65 år)
  • Social förtur enligt samarbetsavtal med Kungälvs kommun
  • Förtur för ungdomar 18-25 år till lägenheter upp till 25 kvadratmeter