Sommartrivsel

Sommartrivsel

När värmen och sommaren kommer vill alla kunna njuta av sin gård och sin utemiljö. I ditt område lever du nära dina grannar, och för att alla ska trivas måste man visa varandra respekt och hänsyn.

Det är alltid tråkigt att behöva informera om förbud men vi vill klargöra en del saker för att undvika risken att störa sina grannar.

Studsmatta

Inom våra bostadsområden är det inte tillåtet att ställa upp studsmattor. Då de står på allmän mark är vi som fastighetsägare ansvariga för säkerheten ifall olyckan är framme. Dessutom är det inte rätt mot övriga hyresgsäster att ta gemensamma utrymmen i besittning för privat egendom.

Små studsmattor som plockas in efter lek går däremot bra.

Pool

Pooler får heller inte ställas upp på gemensamma ytor då vi som fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Det går dessutom åt mycket vatten att fylla en stor badpool - vatten som även dina grannar är med och betalar för om fastigheten inte har individuell mätning och debitering av vattnet.

Små upplåsbara plaskpooler för de mindre barnen som hålls under uppsikt vid användandet och sedan töms och ställs undan går bra.

Grillning

Du kan grilla med elgrill på din balkong eller altan men använd inte kol- eller gasolgrill. Det är en fråga om både säkerhet och trivsel. Brandrisken är stor med grillar placerade nära husväggar och utemöbler. Rök, grill- och matos kan störa dina grannar.

I många områden finns iordningsställda grillplatser att använda. Saknas en sådan får du placera din grill på ett lämpligt ställe men säkert avstånd till fasaden och där det inte stör omgivningen.

Partytält

Om du vill sätta upp ett party-tält på gården tillfälligt för exempelvis ett kalas så vill vi att du kontaktar oss på Kungälvsbostäder så att vi kan komma överens om en lämplig plats för tältet. Tänk också på att informera dina grannar, hålla ljudet på en acceptabel nivå och städa efter er.

Att ha ett partytält uppsatt på allmän yta för att nyttja under hela sommaren är däremot inte tillåtet.

Lek på gården

Att skapa trivsel och gemenskap i ett område kräver att alla tar sitt ansvar. Ett ansvar ligger också i att som vuxen prata med sina barn om hur man beter sig i sitt område och mot sina grannar. Gården är till för alla, vuxna som barn.
Barn har spring i benen, och gärna på morgonen. Tänk på att alla ljud från gården går in till dina grannar. Självklart får man både leka och stoja, men inte för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen.

Bollspel hör inte hemma inne på gårdarna. Bollar kan orsaka både skador och olyckor samt upplevas som störande. De flesta bostadsområden har fotbollsplaner eller större gräsytor i närheten som är bättre lämpade för bollspel.

Alla behöver också hjälpa till att hålla gården ren och snygg genom att ta rätt på sitt eget skräp och plocka undan de saker man tar ut.

Med ömsesidig hänsyn och respekt kan vi skapa en gård där alla kan trivas och njuta av värmen och sommaren.