Parabol

Paraboler får endast monteras innanför balkongräcket, då dessa är en säkerhetsrisk. Parabolen får aldrig monteras i fasad, balkongvägg eller dylikt. Detta på grund av de skador som kan uppstå. Hyresgästen hålls ansvarig för eventuella skador. Reglerna för parabol gäller även för övriga antenner.

Kontakta din förvaltare om du vill sätta upp en parabol/antenn. Du får ha parabol utan att fråga oss om den sitter på ett löst flyttbar stativ på insidan av din balkong.