Välkommen till Kungälvsbostäder

Välkommen till Kungälvsbostäder

Vi vill vara det självklara valet av hyresvärd i regionen. Här finns en tydlig vilja att utvecklas som hyresvärd och arbeta för nöjda hyresgäster, ta ansvar för nybyggnation och bidra till att föra Kungälv in i framtiden.

Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun som en stiftelse och är den största hyresvärden i Kungälv idag närmare 2 800 lägenheter och kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd med centralt belägna flerfamiljshus och miljonprogramsområden samt enplanshus av villakaraktär, radhus i ytterområden och ett höghus i centrum.

Grundläggande för verksamheten är stiftelsens stadgar som anger syftet med vår verksamet: ”Stiftelsen Kungälvsbostäder har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder’’.

Idag jobbar 29 personer på företagets två kontor med ledning, förvaltning, fastighetsutveckling, uthyrning, ekonomi, kommunikation och kundservice. Vår målsättning är att erbjuda ett tryggt boende i välskötta och trivsamma miljöer med god service och ge våra hyresgäster möjlighet till inflytande över sitt boende. Vi avser också vara en aktiv del i Kungälvs utveckling och expansion genom att producera nya och attraktiva bostäder samt arbeta efter en hållbar och långsiktig renoveringsstrategi. Vår vision är att vara det självklara valet av hyresvärd i regionen.