Korttidskontrakt

Korttidskontrakt

Frågor och svar om korttidskontrakt.

Vad är ett korttidskontrakt?

Ett korttidskontrakt är ett tidsbegränsat kontrakt på en lägenhet. Kontraktet har en månads uppsägningstid och du avstår dig från besittningsskyddet.

Det vanligaste är att en hyresvärd hyr ut på korttidskontrakt när en lägenhet inom kort ska renoveras. När renoveringen ska starta har du inte längre rätt att bo kvar i lägenheten, utan måste flytta ut. Från det att ditt korttidskontrakt sägs upp har du en månad på dig att flytta, räknat från nästkommande månadsskifte.

Varför hyrs en lägenhet ut på korttidskontrakt?

I Fontin förbereder vi nu för upprustning och renovering. Fastigheterna på Dämmevägen 2, Lärkgatan 1-19 och Fontinvägen 4-10 är i behov av en omfattande renovering. Arbetet har startat på Dämmevägen 2 där vi hoppas kunna komma igång med renoveringen i augusti 2018. Under den tiden behöver vi evakueringslägenheter. Därför hyrs lägenheter som blir lediga i området ut med korttidskontrakt. Dessa märks ut med en särskild symbol i listan över lediga lägenheter.

Besittnings-skydd

När du skriver på ett korttidskontrakt för en lägenhet fyller du tillsammans med vår personal i en särskild blankett där du avstår från besittnings-skyddet till din lägenhet. Denna blankett skickas sedan till Hyresnämnden, som godkänner avtalet. Besittningsskyddet är till för att en hyresgäst inte ska kunna bli uppsagd och tvingas flytta på vilka grunder som helst.  Vid ett korttidskontrakt gäller inte detta besittningsskydd.

Uppsägningstid

När det blir dags för renovering i Fontin kommer kontraktet att sägas upp till kommande månadsskifte. Efter detta månadsskifte har du en månad på dig att hitta ett nytt boende.

Hur lång tid kan jag bo i lägenheten?

Vi kan inte säga exakt hur länge du kommer att kunna bo i din lägenhet. Men tidigast 1 augusti 2018 behöver du flytta ut.

Hur fördelas lägenheterna med korttidskontrakt?

Vi förmedlar lägenheter med korttidskontrakt efter samma kriterier som övriga bostäder i vårt bestånd. De fördelas efter köpoäng och vi gör samma bedömningar av inkomst, hyresreferenser och eventuella betalningsanmärkningar/skulder. Du får dock behålla de köpoäng som du har sedan tidigare, och även tillgodoräkna dig nya poäng under tiden som du har korttidskontrakt.

Vad gäller för reparationer?

I de hus som ska renoveras försöker vi så långt som möjligt att undvika kostsamma reparationer innan stamrenoveringen startar. Men oavsett om du har korttidskontrakt eller ett vanligt kontrakt så utför vi naturligtvis de reparationer som anses nödvändiga. Kontakta kundtjänst på vårt förvaltningskontor för en felanmälan.

Vad händer efter renoveringen?

När renoveringen är slutförd i hela området kommer evakuerings-lägenheterna att återgå till den vanliga hyresmarknaden. Du får ingen förtur till samma lägenhet.

Publicerad 2016-12-05
Uppdaterad 2017-09-07