Nyheter

2019-02-11 Boka tvättstugan via Mina sidor

Nu kan du som bor i en fastighet där Aptus används som bokningssystem i tvättstugan, boka denna via Mina sidor.

2019-02-06 Logga in på Mina sidor med mobilt bank-id

Nu kan du logga in på Mina sidor med ditt mobila bank-id och behöver inte längre komma ihåg ditt lösenord. På inloggningsrutan väljer du fliken Mobilt bank-id eller lösenord som inloggningsmetod.

2019-01-31 Nya entreprenörer från 1 februari

Från 1 februari har vi ramavtal med två nya golventreprenörer.

2019-01-28 Så här fungerar vår snöröjning

När det snöar ymnigt är det ofrånkomligt att framkomligheten påverkas. Snöröjningen i våra områden sköts av upphandlade entreprenörer. Det tar cirka 12 timmar att gå över hela vårt bestånd och skotta vägar, gångvägar, vid entréer och andra gemensamma ytor. Därför är det förståeligt att den som bor i ett område som hamnar sist i skottordningen drabbas särskilt hårt.

2019-01-15 Hyresförhandling om 2019-års hyra

Vi har inlett den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen avseende 2019-års hyresnivå.

2018-12-14 Ny hyra för parkeringsplatser 2019

Den nya hyran för parkeringar och garage har aviserats till samtliga hyresgäster. Höjningen för garage blir 20 kronor per månad och för p-plats 25 kronor per månad.

2018-12-13 Kungälvsbostäder tar över skötseln av utemiljön i egen regi

Nästa år tar vi på Kungälvsbostäder ytterligare ett steg i vår förändringsresa när vi tar över skötseln av våra utemiljöer i egen regi. Ambitionen är att höja kvalitén för att på sikt nå nöjdare hyresgäster.

2018-10-25 Information via SMS

Vi har möjlighet att via vårt fastighetssystem skicka sms, exempelvis till alla hyresgäster i en viss fastighet eller en specifik trappuppgång. Därför vill vi uppmana dig som hyresgäst att kontrollera att vi har rätt mobilnummer till dig.

2018-09-21 Information till bostadssökande om förmedlingssajter

Vi vill uppmärksamma våra bostadssökande på att vi inte samarbetar med någon av de olika förmedlingssajter som finns för bostäder på internet.

2018-09-05 Styrelsebeslut om fortsatta stamrenoveringar

Många av våra fastigheter är i behov av stambyten och omfattande renoveringar. Snart startar renoveringen i vårt första pilotprojekt på Dämmevägen 2. Vår styrelse har nu beslutat att vi kan påbörja planeringen för stambyte i fyra nya fastigheter.