Nyheter

2020-04-08 Hjälp med inköp för dig som är i riskgrupp

Hjälp med inköp för dig som är i riskgrupp

2020-03-18 2019 - ett år med växtkraft!

2019 var året då vi tog över skötseln av utemiljön själva med kraftigt höjda kundbetyg som resultat. Höjda kundbetyg var även något som syntes i Hyresgästföreningens medlemsundersökning. Det var också året då vi färdigställde vårt första stambyte och vi utvecklade vårt engagemang i Kungälv.

2020-03-16 Ändrade arbetsrutiner pga corona - kundtjänst stängd för besök

Vi värnar om våra hyresgäster och medarbetare och vidtar en rad försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset.

2020-03-09 Vi tillämpar extra försiktighet vid hembesök i virustider

Så här i sjukdomstider finns det anledning att vara lite extra försiktig vid hembesök. Det gäller både våra medarbetare, entreprenörer men även hyresgäster.

2020-03-04 Nu är hyrorna för 2020 klara.

Nu är hyrorna för 2020 klara. Hyreshöjningen blir 2,25% från 1 mars. Samma hyreshöjning gäller för samtliga områden.

2020-02-26 Com Hem skjuter upp övergången från analoga till digitala sändningar

Com Hem meddelar att de, med anledning av Coronavirusets spridning, skjuter upp övergången från analoga till helt digitala sändningar till 8 september 2020.

2020-02-18 Uppdatera e-postadress och mobilnummer på Mina sidor

Se till att din e-postadress och ditt mobilnummer är uppdaterade på Mina sidor. Vi kontaktar ofta våra hyresgäster och bostadssökande via e-post och skickar ut information via SMS. Därför vill vi skicka en uppmaning till alla att försäkra sig om att vi har rätt kontaktuppgifter.

2020-01-30 Kungälvsbostäders VD Bettina Öster Tunberg tar plats i Sveriges Allmännyttas vd-råd

Sveriges Allmännyttas vd-råd består av vd:ar i bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i Sveriges Allmännyttas över 300 medlemsföretag. Förutom att rådet är ett rådgivande organ till Sveriges Allmännyttas vd, utgör de även Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

2020-01-28 Släpp inte in besök du inte väntar!

Det har kommit till vår kännedom att obehöriga personer har rört sig i vissa av våra fastigheter och uppgivit att arbete ska utföras på uppdrag av oss. Vi vill uppmana hyresgäster att inte släppa in obehöriga personer i sina lägenheter.

2020-01-10 Förhandlingarna om 2020-års hyror hänskjuts till Hyresmarknadskommittén

Vi har lämnat förhandlingarna om årets hyreshöjning då vi och Hyresgästföreningen trots åtta möten står allt för långt ifrån varandra.