Så här fungerar vår bostadskö

Så här fungerar vår bostadskö

För att kunna söka våra lediga lägenheter behöver du registrera dig som sökande hos oss. Det viktigaste är att du själv måste komma ihåg att uppdatera din köplats en gång om året med högst tolv månaders mellanrum för at kvarstå i bostadskön. Vi skickar inga påminnelser. Du måste också själv komma ihåg att ändra dina kontaktuppgifter om du får ny e-post eller adress då vi inte kollar av denna mot Skatteverkets folkbokföringsregister.

På dessa sidor hittar du information om hur vår bostadskö fungerar och efter vilka principer vi fördelar lediga lägenheter.

  1. Bostadskö
  2. Söka lediga lägenheter
  3. Fördelning av lägenheter
  4. Kriterier för att få hyra en lägenhet
  5. Kontraktsskrivning

Reglerna är baserade på vår Uthyrningspolicy som är beslutad av Kungälvsbostäders styrelse.

 

Registrera dig i vår kö

Registrera dig som bostadssökande i vår kö

Bostadsbyrån

Den 1 april 2010 tog Kungälvsbostäder över ansvaret för bostadskön från Bostadsbyrån. Alla som stod i kön vid tillfället fick ett brev som informerade om att de behövde registrera sig på Kungälvsbostäders hemsida inom två år för att behålla sin kötid från Bostadsbyrån samt att man fortsättningsvis måste uppdatera sina personuppgifter årligen* för att kvarstå i kön.