Fontin

Fontin

Lärkgatan: Installation av postboxar

Onsdag 3 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Lärkgatan 1-19. När vi är färdiga ska Posten besiktiga installationen innan vi tar boxarna i bruk. [2018-04-16]

 

Dämmevägen 4: Kontroll av ventilationen

Med start vecka 16 genomför vi den obligatoriska ventilationskontrollen i fastigheten. Hyresgäster meddelas via lapp i brevlådan om när tillträde sker. [2018-03-26]

Fontinvägen 4-10: Avstängning värme och varmvatten

Fredag 23 februari behöver vi tyvärr stänga av värmen och varmvattnet i fastigheten för att kunna byta en pump. Värmen och varmvattnet beräknas vara avstängt mellan 8:00 - 14:00. [2018-02-21]

Fontinvägen 4-10: Besök av kommunens miljöenhet

Kungälvs kommuns miljöenhet besöker Fontinvägen 4-10 samt Tvetgatan under vecka 5. De informerar själva hyresgästerna om när och under vilka former besöket utförs.

Kommunen är tillsynsmyndighet och kommer att gå igenom med oss som fastighetsägare att vi uppfyller diverse krav gällande radon, ventilation och pcb bland annat.

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Dämmevägen 2: stambyte

Lärkgatan: Översyn och åtgärder av ventilation

Fontinvägen 4-10: brandsäkerhetsåtgärder och byte till element med termostat och injustering av värmen.