Fontin

Fontin

Lärkgatan 3-5: Bilningsarbeten

23-31 Januari kommer vi att utföra bilningsarbeten i källaren på grund av renovering av skyddsrum. [2019-01-17]


Planerade arbeten under 2019

Dämmevägen 2

Stambyte och renovering pågår. I maj kommer de lediga lägenheterna att publiceras till vår bostadskö med inflyttning 1 september 2019.

Fontinvägen 4-10

Samråd och hyresförhandlingar pågår. När dessa är färdiga kommer vi att handla upp arbetet, det vill säga leta efter en entreprenör som vill utföra jobbet åt oss. Håller vi vår tidplan så skulle arbetet kunna starta i september, men ännu är det för tidigt att säga då det är många hinder kvar att komma över.

Lärkgatan 1-19

Om vi följer vår tidplan för Fontinvägen så skulle vi kunna starta arbetet på Lärkgatan med ett informationsmöte under senare delen av hösten.

Ombyggnation av lokal till lägenhet

På Fontinvägen 10 bygger vi om en tidigare lokal till en lägenhet. Lägenheten kommer att hyras ut till Kungälvs kommun.

Markbehållare för hushållssopor och matavfall

Vid Dämmevägen och Lärkgatan planerar vi att installera markbehållare, så kallade moloker, för hushållssopor och matavfall.

Dämmevägen 4

På Dämmevägen 4 kommer vi att måla tvättstuga och förrådshus samt tvätta talet under april-maj.