Fontin

Fontin

Fontinvägen 4-10: Avstängning av kall- och varmvatten vecka 48

Vi ska byta ut de befintliga vattenrören i källaren. För att förse huset med vatten under tiden vi gör detta måste vi installera nya ventiler och koppla in tillfälligt vatten. Därför kommer vattnet tyvärr vara avstängt helt måndagen 26 november mellan klockan 9:00 - 15:00, när vi installerar ventiler. Tisdag 27 samt onsdag 28 november kommer det vara kortare avbrott på cirka 10-15 minuter under dagarna när vi växlar över till den tillfälliga vattenförsörjningen. [2018-11-19]

Lärkgatan 1-19: Ventilationsåtgärder

Vecka 40 förväntas arbetet med ventilationsåtgärder starta.

Fontinvägen 4-10: Brandavskiljande åtgärder

Vecka 40-41 startar arbetet med att sektionera av källargången från trapphusen på Fontinvägen 4-10. Arbetet görs för att varje trapphus ska fungera som en egen brandcell och innebär bland annat nya väggar och dörrar.

Dämmevägen 2: Stambyte

I oktober startar arbetet med stambyte och tillhörande renovering på Dämmveägen 2. Projektet väntas pågå till och med juni 2019.

Driftsättning av postboxar

Den 18 juni kommer driftsättning av postboxar att ske på följande adresser

  • Torggatan 6
  • Nunnegårdsgatan 2-6
  • Kristinedalsgatan 21
  • Lärkgatan 1-19
  • Tvetgatan 269-273

Från och med 18 juni kommer hyresgäster i dessa fastigheter att få posten i sin postbox istället för i brevlådan. Innan dess får de 3 stycken postboxnycklar som tillhör lägenheten i den gamla brevlådan. [2018-05-28]

Lärkgatan: Installation av postboxar

Onsdag 3 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Lärkgatan 1-19. När vi är färdiga ska Posten besiktiga installationen innan vi tar boxarna i bruk. [2018-04-16]

Dämmevägen 4: Kontroll av ventilationen

Med start vecka 16 genomför vi den obligatoriska ventilationskontrollen i fastigheten. Hyresgäster meddelas via lapp i brevlådan om när tillträde sker. [2018-03-26]

Fontinvägen 4-10: Avstängning värme och varmvatten

Fredag 23 februari behöver vi tyvärr stänga av värmen och varmvattnet i fastigheten för att kunna byta en pump. Värmen och varmvattnet beräknas vara avstängt mellan 8:00 - 14:00. [2018-02-21]

Fontinvägen 4-10: Besök av kommunens miljöenhet

Kungälvs kommuns miljöenhet besöker Fontinvägen 4-10 samt Tvetgatan under vecka 5. De informerar själva hyresgästerna om när och under vilka former besöket utförs.

Kommunen är tillsynsmyndighet och kommer att gå igenom med oss som fastighetsägare att vi uppfyller diverse krav gällande radon, ventilation och pcb bland annat.

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Dämmevägen 2: stambyte

Lärkgatan: Översyn och åtgärder av ventilation

Fontinvägen 4-10: brandsäkerhetsåtgärder och byte till element med termostat och injustering av värmen.