Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar, cyklar, gamla möbler eller annan privat egendom i trapphuset.

Trapphuset är Räddningstjänstens väg in och din väg ut vid en brand och därför måste de hållas fria.

Det handlar om brandsäkerheten i fastigheten, om dig och dina grannars säkerhet. Cyklar, barnvagnar, gamla möbler, kassar med pappersåtervinning och annan privat egendom utgör en brandrisk. Vid en brand kan sakerna inte bara underlätta spridningen av branden utan även hindra framkomligheten för räddningstjänstens personal och blockera utrymningsvägen för er boende.

Genom att se till att entrédörrarna hålls stängda och låsta minskar vi tillsammans risken för anlagda bränder.

Om det brinner

Om det brinner i din lägenhet - ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden eller röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna inne i din lägenhet. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Brandvarnare

Kungälvsbostäder har monterat brandvarnare i alla lägenheter. Kontrollera regelbundet att den fungerar genom att trycka på testknappen. Kontakta vår felanmälan om brandvarnaren börjar blinka eller ge små pip ifrån sig. Kungälvsbostäder byter batterier åt dig. I brandvarnarna sitter långtidsbatterier som byts med cirka 8-10 års mellanrum.

Information på flera språk

Räddningstjänsten Storgöteborg har satt samman en informationsskrift om vad du ska tänka på när det gäller brandsäkerhet. Den finns på flera olika språk.

Informationsskrifter

Arabiska

Bosniska

Engelska

Finska

Persiska

Polska

Somaliska

Sorani

Spanska

Svenska

Turkiska