Flyttfrågor - Omflyttning i juli månad sker måndag den 1 juli