Flyttfrågor - Omflyttning i juli månad sker onsdag 1 juli