Flyttfrågor - Omflyttning i november månad sker onsdag den 1 november