Flyttfrågor - Omflyttning i oktober månad sker torsdag 1 oktober