Arbeta tillsammans med oss för nöjdare hyresgäster

Lediga tjänster

Verksamhetscontroller

Vi söker en verksamhetscontroller som i sin roll ska fungera som en brygga mellan vår förvaltning, våra projektledare och vårt ekonomiteam. Tjänsten, som är ny, är varierande och du kommer bland annat arbeta med budget och uppföljning, utveckla verktyg och metoder för projektuppföljning, genomföra kvalificerade analyser och prognoser, delta vid förhandlingar, upprätta lönsamhets- och investeringskalkyler samt agera som rådgivare inom ditt verksamhetsområde.

Läs mer om tjänsten hos Dfind som hjälper oss med rekryteringen.

Som Kungälvs största hyresvärd, är det självklart för oss att bidra till att utveckla hela staden. Vårt viktigaste bidrag är tryggt och trivsamt boende med god service och starkt boendeinflytande. Dessutom samarbetar vi med det lokala näringslivet, föreningslivet och kommunen. Målet är ett Kungälv där alla kan leva och bo. Tillsammans.