Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Välj lösenord, det ska bestå av minst 6 tecken och vara en kombination av bokstäver och siffror eller bokstäver och specialtecken.
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@kungalvsbostader.se.
 • Jag/vi samtycker:
Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet
 • visar jag att jag har tagit del av Kungälvsbostäders köpolicy och är införstådd med att jag själv ansvarar för att en gång om året med högst tolv månaders mellanrum, uppdatera min registrering för att behålla min kötid samt för att registrerade kontaktuppgifter är aktuella.
 • ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Kungälvsbostäder har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att Kungälvsbostäder lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen.
 • är jag medveten om att Kungälvsbostäder förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.