Sopsortering

Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du till en bättre miljö. För det mesta är källsortering både enkel och lättsamt. Det handlar om att lära sig att tänka och göra på ett nytt sätt. Din insats är viktig!

Matavfall

Matavfallet slängs i den bruna papperspåsen som sedan placeras i den bruna plasttunnan eller den mindre moluken beroende på hur det ser ut i ditt område.

I påsen kan du slänga följande

  • Matrester (tillgade och råa)
  • Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur
  • Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk
  • Pasta, ris och potatis
  • Ost och pålägg
  • Bröd, kex, kakor och godis
  • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
  • Hushållspapper med matrester

För att undvika dålig lukt ska påsen stå luftigt. Låt gärna blöta matrester rinna av innan de slängs. Fyll inte påsen över den streckade linjen. Byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full. Rulla ihop påsen ordentligt så att avfallet inte ramlar ur påsen när den slängs i kärlet.

Du ska inte slänga tuggummi, aska och grillkol, tobak, fimpar och snus, jord, lera och sand, krukväxter och trädgärdsavfall, hundbajs, kattsand och kutterspån eller dammsugarpåsar.

Läs mer på kommunens webbsida.

Avfall för återvinning

Återvinningsplatsen finns i ditt närområde. Här lämnar du tidningar, förpackningar, papper, glas, metall, plast och batterier. Tydliga symboler talar om vad du slänger i vilken behållare. Tänk på att alla förpackningar ska rengöras innan de slängs.

Restavfall som blöjor, bindor, cigarettfimpar, glas- och plastföremål som inte är förpackningar, lägger du i en plastpåse och lämnar i sopkärlet.

Farligt avfall och grovsopor

Allt som innehåller kvicksilver, tungmetaller, lacker, färger, rengöringsmedel etcetera liksom skrymmande avfall lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Hämta ditt personliga ÅVC-kort hos Kungälvsbostäder.