Internet, TV och telefoni

Internet, TV och telefoni

Kungälv Energi har byggt upp en operatörsneutral infrastruktur, ett stadsnät, av optisk fiberkabel som anslutits till alla våra fastigheter. Via stadsnätet kan du välja leverantör av internet, tv och telefoni. För att får reda på mer om vilka tjänster som finns kan du läsa om detta på Kungälvs Energis webbsida.

Felanmälan

Vid fel ska du i första hand vända dig till din tjänsteleverantör för felsökning. Tjänsteleverantören i sin tur kontaktar Kungälv Energi om något skulle vara fel på nätet.

Kabel-TV

I våra äldre fastigheter finns för närvarande kabel-tv. Leverantör av tjänster i kabel-tv-nätet är Com Hem. Boende i Ullstorp får kabel-tv via Bredbandsbolaget. TV i kooperativet i Fontin levereras via Telia. Boende i Kode, Romelanda, Gamla Torget i Kungälv samt gruppboende i Ytterby och våra nyproduktioner har IP-tv via fiber.

Så här öppnar du dosan

I varje lägenhet finns en dosa monterad till vilken du kopplar in tv och dator.

Placera två fingrar över låsklackarna och pressa inåt.

 

 

 

 

Lyft locket uppåt samtidigt som låsklackarna pressas inåt.

 

 

 

 

Locket låses genom att pressa ner locket tills ett klickljud hörs.

 

 

 Fiberdosa

 

Paraboler

Paraboler och tv-antenner får ej monteras på husfasaden eller utanför egen balkong då det utgör en säkerhetsrisk samt förstör husets tätskikt. En parabolantenn får endast, av säkerhetsskäl, placeras innanför balkongräcket, på balkonggolvet eller på ett löst flyttbart stativ.