Trygghetsboendet

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=20e0c560-13ac-4368-abbc-8f6f57e1188a&width=700
/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=2544b53d-707c-4b71-a13b-29fa807850e7&width=700
/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=450d8d59-cb79-4025-927a-47ff4bdabd16&width=700
  •  
  •  
  •  

ADRESS: Solhultsgatan 8
BYGGÅR: 2014/2015
HYRESNIVÅ: Ca 6 700- 10 100
STORLEK: Mellan 44 -78 m2, 1 rok-3 rok
ANTAL LÄGENHETER: 34+13 LSS
P-PLATS: Finns att hyra i anslutning till fastigheten, eller längs Kongahällagatan eller på Nordmannatorget

Vid årsskiftet 2014/2015 stod vårt första, och Kungälvs enda, trygghetsboende färdigt. Ett boende som präglas av trygghet och gemenskap för dig som har fyllt 70 år, eller har en make/maka/sambo som uppfyller ålderskravet. En trygghetsbostad är en så kallad mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda äldreboenden med heldygnsomsorg och vårdpersonal.

Vad innebär ett trygghetsboende?

Vårt trygghetsboende vänder sig till målgruppen 70 år och äldre. Du som vill bo här måste aktivt söka bostad genom vår bostadskö. Boendet bekostas helt och hållet av dig som hyresgäst till skillnad från äldreboenden som är biståndsbedömda.

Boendeformen är avsedd för dig som vill ha ett tryggare, mer tillgängligt boende med möjlighet till social samvaro men som inte har behov av äldreboende. Du bor i en egen lägenhet och sköter om ditt egna hem. Social gemenskap och ett aktivt liv är viktiga faktorer för välmående och ökar livskvaliteten för den enskilde.

Till skillnad från äldreboenden finns det ingen vårdpersonal eller dygnsbemanning i vårt trygghetsboende. Hemtjänst, personliga larm, matleveranser och annan social service ombesörjs av externa leverantörer. Du som hyresgäst väljer och ordnar själv genom kommun och/eller privata aktörer.

I ett trygghetsboende är det den sociala gemenskapen och hyresgästernas engagemang som ger mervärde och livskvalitet. De gemensamma utrymmena för aktiviteter är viktiga och de boende påverkar själva vad som skall stå på agendan, 
t ex genom ett aktivt boråd.

Lägenheterna är funktionellt utformade för att passa en äldre målgrupp och vara planerade så att du som hyresgäst kan bo kvar hemma om behov av stöd i vardagen uppstår (i form av hemtjänst, larm eller fysisk anpassning) för att öka tillgängligheten. Trygghetsboendet ska erbjuda gemensamhetslokaler för samvaro och måltider, hobby och rekreation. Det finns en boendevärdinna på plats, minst två timmar per dag på angivna tider.

Gemensamma ytor

I byggnadens souterrängplan finns en stor gemensamhetslokal på ungefär 150 kvadratmeter med ett välutrustat kök och en väl tilltagen uteplats utanför. Lokalen kan användas för olika gemensamma aktiviteter. 

Intill gemensamhetslokalen finns en friskvårdslokal där möjligheten finns att anordna olika friskvårdsaktiviteter efter önskemål, exempelvis yoga, styrketräning eller fotvård. Det finns en gemensam tvättstuga med stora ytor och modern utrustning.

Lägenheterna

Standarden i lägenheterna är hög. Hall, vardagsrum, sovrum och kök har ekparkett och badrummen klinkergolv och helkaklade väggar. Samtliga lägenheter har stort ljusinsläpp och generösa balkonger eller uteplatser och gott om förvaringsutrymmen. Lägenheterna längst upp i huset erbjuder takterasser med en spektakulär utsikt. Lägenheterna är förberedda för inkoppling av disk- och tvättmaskin.

Omgivningen

Utanför den pampiga entrén finns trädgården - en plats för både gemensamma aktiviteter och egna lugna stunder. Här finns en boulebana och flera sittplatser där man kan följa årstidernas skiftningar, en rik variation av växter, en spaljéklädd pergola, konstverk, upphöjda planteringar, träd och häckar. Trädgården är skapad med omtanke för de boendes glädje och trivsel. Gångarna är utförda i hårdpackat grus för att det ska bli lätt att gå även med rullator.

Området

Trygghetsboendet ligger i Komarken. Här finns närhet till vårdcentral och apotek på Nordmannatorget och bussförbindelser på Kongahällagatan. När den nya stadsdelen Kongahälla står färdig kommer det att bli nära till nya affärer och service. I anslutning till entrén finns angöring för färdtjänst eller taxi. Förhyrda parkeringsplatser finns vid infartsvägen till trygghetsboendet samt längs Kongahällagatan. Besöksparkeringar finns längs Kongahällgatan samt Nordmannatorget.

Bemanning

Personal i form av en trygghetsvärdinna finns tillgänglig på särskilda tider efter överenskommelse med de boende. Trygghetsvärdinnan fungerar som ett socialt stöd för att bistå med organisering av gemensamma aktiviteter efter de boendes önskemål. 

  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek