Årsberättelser

Årsberättelser/-redovisningar

Att mycket händer under ett år visar vårt årsmagasin och vår årsredovisning för 2018 på. Nyproduktion, hög fart i underhållet och hårt tryck på bostadsmarknaden tillsammans med satsningar på samarbeten präglar året.