Eget arbete

Vad får jag göra själv?

Ibland upptäcker vi vid avflyttningsbesiktning att hyresgäster gjort omfattande arbeten själva i sin lägenhet. Detta kan bli dyrt att återställa därför vill vi informera om vad man får göra och inte göra i en hyresrätt.

Måla och tapetsera

Du får måla och tapetsera om själv under förutsättning att arbetet utförs fackmannamässigt. Färg- och tapetval ska dock kunna passa ny hyresgäst om du flyttar och får inte vara för extrema. Om du är osäker, kontakta din förvaltare först för förslag och tips.

Golv

Du får även lägga nytt golv själv så länge det utförs fackmannamässigt och standarden är densamma som tidigare. Det betyder att du kan inte lägga in plastmatta i vardagsrummet om du betalar hyra för parkettgolv. Du får inte heller höja standarden genom att byta plastmattan mot parkett.

Inredning

Du får inte ändra lägenhetens planlösning och ta ner eller sätta upp väggar. Om du tar bort en innerdörr, garderob eller annan fast inredning som hör till lägenheten måste du sätta tillbaka dessa vid avflytt för att inte bli ersättningsskyldig.

Självklart är det okej att borra hål i väggen för hyllor och tavlor men borrhålen ska vara rimliga till antalet.

Balkong

Du får inte heller göra åverkan på balkongens golv, tak och väggar exempelvis genom att skruva eller spika upp en ny panel på väggen. Inglasning av balkong kan kräva bygglov och innebär oftast ingrepp i både fasad och räcken därför måste du kontakta oss för att få reda på om det är möjligt.

Parabol och markis får du placera på balkongen under förutsättning att de monteras på ett löst flyttbar stativ på insidan av balkongen, så kallad stämp.

Uteplats

Den uteplats som hör till lägenheten är den uteplats du har till ditt förfogande. Du får inte bygga ut den, bygga en altan eller hägna in din uteplats med staket eller häckar.

Du får inte heller bygga ett inglasat uterum eller bygga tak eller andra konstruktioner som gör åverkan på fasaden.