Överlåtelse

Överlåtelse

En överlåtelse kräver hyresvärdens eller hyresnämndens godkännande. Kungälvsbostäder handlägger ansökningar i tur och ordning. Beräknad handläggningstid efter att en komplett ansökan inkommit är cirka 1 månad.

Förutsättningar för överlåtelse

En förutsättning för överlåtelse av hyreskontraktet är att parterna är närstående till varandra och att de varaktigt sammanbott under de senaste tre åren. Med närstående menas exempelvis make/maka, sambo föräldrar och barn. Lägenheten ska alltså ha använts som gemensamt hushåll och varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt.

Ytterligare en förutsättning är att den som ska överta lägenheten blir godkänd enligt Kungälvsbostäders Uthyrningspolicy.

Det är du som hyresgäst som vid ansökan ska styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda.

Bifoga rätt handlingar

En förutsättning för att ansökan ska kunna behandlas är att rätt handlingar bifogas. Till ansökan skall bifogas:

  • Personbevis, inte äldre än tre månader, för både kontraktsinnehavaren och den föreslagna hyresgästen. Personbevisen ska innehålla adressuppgifter samt uppgift om datum för inflyttning och ska styrka att båda varaktigt sammanbott på aktuell adress.
  • Arbetsgivarintyg eller motsvarande med inkomstuppgift

Övrigt

Eventuella köpoäng för föreslagen hyresgäst nollställs vid överlåtelsedatumet då hen anses erhållit en ny bostad/nytt kontrakt hos oss.

Under tiden ett överlåtelseärende handläggs spärras sökande från att söka ny bostad.

Kontakt

Frågor om överlåtelser ställs till våra uthyrare på 0303-23 98 50, val 1.

Ansökan

Överlåtelse - ansökan om godkännande