Ulvegärde

Ulvegärde

Planerade åtgärder 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Byte till LED-belysning i utemiljön.

Aktuella arbeten

Missfärgat varmvatten

På grund av en trasig värmeväxlare i fjärrvärmesystemet är varmvattnet i området missfärgat med en gulgrön färg.

Vattnet i fjärrvärmeledningarna är färgat med färgämnet Pyranin som ger en grön färg. Färgämnet används för att spåra läckor i fjärrvärmesystem och är ofarligt. Det är helt okej att duscha, tvätta händer och diska. På grund av en trasig fjärrvärmeväxlare så läcker grönt vatten från värmesystemet in i varmvattnet. Felet är anmält till Kungälv Energi som kommer att åtgärda värmeväxlaren efter de har fått rätt delar.  [2018-02-14]