Centrum

Centrum

Rökgatan 1-3: Installation av temperaturgivare 25-26 april

Ditt bostadsområde ska få ett nytt styrsystem för värme och varmvatten. För att nå bästa inomhusklimat utrustas lägenheterna med temperaturgivare, något som kräver tillträde till din lägenhet. 25-26 april kommer en montör hem till dig för att montera en trådlös temperaturgivare centralt i lägenheten. Givaren har ett batteri som räcker för 10-12 års drift. Det tar runt 10 minuter att montera givaren. Berörda hyresgäster har meddelats via lapp i brevlådan med kontaktuppgifter till montören.[2019-04-17]

Vendergatan: Felsökning av porttelefonen

Fredag 5 april utför vår entreprenör en felsökning av porttelefonerna i fastigheten. Arbetet pågår mellan 8-15. [2019-04-03]

Trollhättevägen 7: Takarbeten.

Från och med måndag vecka 13 och upp till två veckor framöver kommer vi att arbete med att laga taket som läcker. Vi kommer behöva bygga upp en ställning på baksidan av huset som räcker upp till taket. Arbetet kommer att pågå vardagar mellan 08:00- 16:00. [2019-03-20]

Torggatan 3 A-D: Ombyggnation av lokaler till lägenheter

21 mars startar arbetet med att bygga om två lokaler i fastgiheten till tre lägenheter. Vi kommer att lägga nya ledningar i marken runt hela byggnaden för att fuktsäkra källarplanet. Arbetet beräknas pågå till och med 190930 och utföras mellan klockan 06:45-16:00. Bilningsarbeten kommer att påbörjas 08:00. [2019-03-15]

Tvätt av balkongfronter, hängrännor och stuprör

Med start måndag 25 mars kommer vi att tvätta balkongfronter, stuprör och hängrännor på Ivar Claessons gata 13-17, Floragatan 7-13 och Trollhättevägen 9-15. Arbetet beräknas ta 1 vecka. Under tiden arbetet pågår måste fönster, balkongdörrar och ventiler vara stängda. Plocka också undan föremål på balkongen så de inte blir blöta eller förstörs. [2019-03-14]

Ivar Claessons gata 14: Inventering av radiatorer

På grund av störningar i värmesystemet behöver vi tillträde till lägenheterna 28 januari för att inventera radiatorerna (elementen). Vi kommer att mäta storleken på varje element för att kunna se vilken effekt som är installerad. [2019-01-15]

Torggatan 6: Hissrenovering

Mellan tisdag 15 och torsdag 17 januari utför vi hissrenovering på Torggatan 6 vilket tyvärr betyder att hissen inte kan användas. [2019-01-14]

Ivar Claessonsgata 14/Floragatan 3-5: Hissrenovering

Vecka 2 startar arbetet med att byta ut de gamla hissarna i fastigheten. Hissarna beräknas tyvärr vara avstängda i upp till fyra veckor. Hissarna byts ut för att anpassas till dagens säkerhets- och tillgänglighetskrav. Följande veckor beräknas hissarna vara ur bruk:

  • Floragatan 3: vecka 2-5
  • Floragatan 5: vecka 5-8
  • Ivar Claessons gata 14: vecka 8-11

[2018-11-21]


Planerade projekt 2019

Låsbyte Östra Centrum

Vi kommer att byta lås i de äldre fastigheterna i Östra Centrum. Arbetet planeras att göras i mars.

Fönsterbyte

I januari startar förberedelserna för fönsterbyte på Torggatan 5.

Nya undercentraler

Samtliga fastigheter från Nytorget till Floragatan på vänstra sidan Ivar Claessons gata kommer att få en egen fjärrvärmecentral för separat styrning, det blir 11 centraler istället för dagens 2. Arbetet gör vi för att bättre kunna styra värmen och minska värmeförlusterna. Markarbeten kommer att pågå under vår-höst. Arbetet innebär en hel del grävarbeten i mark, på väg- och gångbanor något som tyvärr kan på verka framkomligheten.

Fristående garage vid Ivar Claessons gata 7

Byte av portar och ommålning av panel.

Ivar Cleasson gata 7

Genomgång av källarbelysning.

Ivar Claesson gata 13-17, Floragatan 7-13, Trollhättevägen 9-15 

Tvätt av balkongernas fronter.

Gamla Torget 4

Ommålning fasad.