Centrum

Centrum

Planerat fönsterbyte

Vi planerar att byta fönster på Torggatan 5 och Ivar Claessons gata 9. Åtgärden är både betydande och standardhöjande och leder till en hyreshöjning. Därför krävs medgivande från hyresgästerna. Ett rekommenderat brev har skickats ut under vecka 15 som innehåller information och medgivandeblankett.

Bytet gäller fönster, fönster-dörrar och nya friskluftsventiler i både lägenheterna och allmänna utrymmena. De nya fönstren är vridhängda treglasfönster med inbyggd öppningsspärr och vädringsfunktion och har bättre värme- och ljudisoleringsförmåga. Preliminär start för fönsterbytet är hösten 2018. Läs mer om vår arbetsprocess när det gäller ombyggnation och underhåll här. [2018-04-12]

Ivar Claessons gata 9: Avstängning el

Tisdag 6 mars kommer vi att behöva stänga av strömmen i fastigheten på grund av arbeten med ombyggnation. Strömmen kommer att vara avstängd mellan klockan 8:00 – 14:30. Detta innebär ingen el och ingen internet under tidsperioden. 

 

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning

Ivar Claessons gata 14/Floragatan 3-5: Återuppta utemiljöprojektet som påbörjades april 2017

Ivar Claessons Gata 7; Torggatan 3: fönsterbyte. Planerades till 2017 men upphandlad entreprenör kunde inte börja 2017.

Torggatan 1, 3 och 5: Moloker - underjordsbehållare för hushållssopor

Ivar Claessons gata 11, Trollhättevägen 9, Torggatan 3: Dränering