Centrum

Centrum

Driftsättning av postboxar

Den 18 juni kommer driftsättning av postboxar att ske på följande adresser

  • Torggatan 6
  • Nunnegårdsgatan 2-6
  • Kristinedalsgatan 21
  • Lärkgatan 1-19
  • Tvetgatan 269-273

Från och med 18 juni kommer hyresgäster i dessa fastigheter att få posten i sin postbox istället för i brevlådan. Innan dess får de 3 stycken postboxnycklar som tillhör lägenheten i den gamla brevlådan. [2018-05-28]

Kristinedalsgatan: Installation av postboxar

Onsdag 16 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Kristinedalsgatan 21. Arbetet kommer att vara klart under maj. Efter färdigställande kommer Posten att besiktiga installationen innan vi driftsätter postboxarna. Mer information om nycklar kommer senare. [2018-05-04]

Torggatan 6: Installation av postboxar

Onsdag 16 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphuset på Torggatan 6. Arbetet kommer att vara klart under maj. Efter färdigställande kommer Posten att besiktiga installationen innan vi driftsätter postboxarna. Mer information om nycklar kommer senare. [2018-05-04]

Planerat fönsterbyte

Vi planerar att byta fönster på Torggatan 5 och Ivar Claessons gata 9. Åtgärden är både betydande och standardhöjande och leder till en hyreshöjning. Därför krävs medgivande från hyresgästerna. Ett rekommenderat brev har skickats ut under vecka 15 som innehåller information och medgivandeblankett.

Bytet gäller fönster, fönster-dörrar och nya friskluftsventiler i både lägenheterna och allmänna utrymmena. De nya fönstren är vridhängda treglasfönster med inbyggd öppningsspärr och vädringsfunktion och har bättre värme- och ljudisoleringsförmåga. Preliminär start för fönsterbytet är hösten 2018. Läs mer om vår arbetsprocess när det gäller ombyggnation och underhåll här. [2018-04-12]

Ivar Claessons gata 9: Avstängning el

Tisdag 6 mars kommer vi att behöva stänga av strömmen i fastigheten på grund av arbeten med ombyggnation. Strömmen kommer att vara avstängd mellan klockan 8:00 – 14:30. Detta innebär ingen el och ingen internet under tidsperioden. 

 

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning

Ivar Claessons gata 14/Floragatan 3-5: Återuppta utemiljöprojektet som påbörjades april 2017

Ivar Claessons Gata 7; Torggatan 3: fönsterbyte. Planerades till 2017 men upphandlad entreprenör kunde inte börja 2017.

Torggatan 1, 3 och 5: Moloker - underjordsbehållare för hushållssopor

Ivar Claessons gata 11, Trollhättevägen 9, Torggatan 3: Dränering