Centrum

Centrum

Ivar Claessons gata 14: Inventering av radiatorer

På grund av störningar i värmesystemet behöver vi tillträde till lägenheterna 28 januari för att inventera radiatorerna (elementen). Vi kommer att mäta storleken på varje element för att kunna se vilken effekt som är installerad. [2019-01-15]

Torggatan 6: Hissrenovering

Mellan tisdag 15 och torsdag 17 januari utför vi hissrenovering på Torggatan 6 vilket tyvärr betyder att hissen inte kan användas. [2019-01-14]

Ivar Claessonsgata 14/Floragatan 3-5: Hissrenovering

Vecka 2 startar arbetet med att byta ut de gamla hissarna i fastigheten. Hissarna beräknas tyvärr vara avstängda i upp till fyra veckor. Hissarna byts ut för att anpassas till dagens säkerhets- och tillgänglighetskrav. Följande veckor beräknas hissarna vara ur bruk:

  • Floragatan 3: vecka 2-5
  • Floragatan 5: vecka 5-8
  • Ivar Claessons gata 14: vecka 8-11

[2018-11-21]


Planerade projekt 2019

Låsbyte Östra Centrum

Vi kommer att byta lås i de äldre fastigheterna i Östra Centrum. Arbetet planeras att göras i mars.

Fönsterbyte

I januari startar förberedelserna för fönsterbyte på Torggatan 5.

Nya undercentraler

Samtliga fastigheter från Nytorget till Floragatan på vänstra sidan Ivar Claessons gata kommer att få en egen fjärrvärmecentral för separat styrning, det blir 11 centraler istället för dagens 2. Arbetet gör vi för att bättre kunna styra värmen och minska värmeförlusterna. Markarbeten kommer att pågå under vår-höst. Arbetet innebär en hel del grävarbeten i mark, på väg- och gångbanor något som tyvärr kan på verka framkomligheten.

Fristående garage vid Ivar Claessons gata 7

Byte av portar och ommålning av panel.

Ivar Cleasson gata 7

Genomgång av källarbelysning.

Ivar Claesson gata 13-17, Floragatan 7-13, Trollhättevägen 9-15 

Tvätt av balkongernas fronter.

Gamla Torget 4

Ommålning fasad.