Stambyte

En stor del av våra fastigheter är byggda under miljonprogramåren och är i behov av ett stambyte. Under de kommande åren kommer vi att jobba mycket med detta i flera av våra områden.

Vi har startat i Fontin där renoveringen pågår på Dämmevägen 2 och där vi inlett processen på Fontinvägen 4-10. På tur står sedan Lärkgatan 1-19, Ivar Claessons gata 13-17, Floragatan 7-13 och Trollhättevägen 9-15. Behovet finns i alla äldre fastigheter i Centrum samt i samtliga områden på Komarken och på Tvetgatan, men där finns idag ingen beslutad tidplan.

Varför måste man byta stammar?

Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar man med 50–60 år. Om de inte byts ut i tid finns risk för kostsamma vatten- och avloppsläckor. Vi kan konstatera, efter en genomgång av våra fastigheter i Fontin, Centrum, Komarken och Tveten, att rören är i dåligt skick och behöver bytas.

Vad innebär ett stambyte?

Ett stambyte i en fastighet innebär att alla rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till respektive lägenhet byts ut. För att komma åt stammarna i badrummet måste tätskikten brytas. Tätskiktet är skyddet mot fukt- och vattenskador i ett badrum. Bryts måste badrummet sedan få ett nytt tätskikt och därmed nytt ytskikt. Ibland kan det även vara aktuellt att byta delar av köket för att komma åt stammarna.

Vilka övriga renoveringar görs?

Vilka övriga renoveringar som behöver göras varierar mellan fastigheterna och lägenheterna. Det kan handla om att uppgradera elen till dagens standard, byta fönster, renovera allmänna utrymmen och dränera om. Våra förstudier visar vilket behov just din fastighet har. Detta tillsammans med synpunkter och önskemål från de boende resulterar i vad som faktiskt åtgärdas.

Var med och påverka!

Hos oss på Kungälvsbostäder har du som hyresgäst möjlighet att vara med och påverka. I början av projektet bildas en samrådsgrupp som består av hyresgäster och representanter från Kungälvsbostäder som tillsammans diskuterar om man ska erbjuda flera olika renoveringsnivåer och vad de ska innehålla samt vilka eventuella tillval och materialval som ska kunna göras.

Vad kostar det?

Alla standardhöjande renoveringar förhandlas med Hyresgästföreningen och tillsammans kommer vi överens om en ny hyresnivå för samtliga renoveringsnivåer och eventuella tillval samt hur den nya hyran ska trappas in.

Innan ett projekt startar och samrådet är färdigt kan vi inte säga vad den nya hyran blir. På Dämmevägen 2 blev hyreshöjningen mellan 800-2000 kronor per månad.

Hyresgästgodkännande

För att vi ska få utföra standardhöjande åtgärder kräver lagen att vi har ett skriftligt medgivande från samtliga hyresgäster. Vi har också valt att vi även ska kunna presentera den nya hyran när vi tar in medgivandet så att det är tydligt för dig som hyresgäst vad du godkänner. Hyresgästerna har 2 månader på sig att godkänna åtgärderna från att de mottagit blanketten.

Vad händer om du säger nej?

Om du inte lämnar ditt medgivande måste vi vända oss till Hyresnämnden för att be om godkännande att genomföra åtgärderna. Finner nämnden att åtgärden är skälig genomför vi renoveringen.

Boende under renoveringen

Vilken typ av boende som blir aktuellt beror på omfattningen av renovering i lägenheten, storleken på lägenheten samt med hänsyn till hyresgästens behov. Kan hyresgästen hitta ett eget ersättningsboende är det också ett alternativ. Övriga alternativ är:

  • Kvarboende: Hyresgästen bor kvar i lägenheten med tillgång till dusch/WC/kök i bodar på gården. Även skogstoalett i lägenheten är ett alternativ.
  • Tillfälligt boende i annan lägenhet: Hyresgästen flyttar till annan lägenhet i området under renoveringen, så kallade evakueringslägenheter. Detta tillämpar vi i Fontin.
  • Tillfälligt boende i moduler på gården: Hyresgästen flyttar till lägenhet i moduler på gården under renoveringen.

Ersättning efter renovering

När renoveringen är klar kan den totala ersättningen för varje hyresgäst beräknas. När man räknar ut ersättningen tar man hänsyn till obrukbar yta i lägenheten, störningar, eventuella kostnader, kvarboende eller flytt med mera. Detta görs individuellt för varje lägenhet

Ett stambyte påverkar vardagen och vi har full förståelse för att det kan vara väldigt jobbigt. Vi vill tillsammans med er få arbetet att gå så smidigt som möjligt och att alla ska bli nöjda.

2018-10-11

Läs mer om stambytet på Dämmevägen 2 och i Fontin