Olseröd

Olseröd

Planerade åtgärder 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Olserödsgatan, höghus: Införande av Aptus låssystem

Olserödsgatan 49: Fasadtvätt och målning

Olserödsgatan, låghus: Fasadrenovering, tvättning samt målning och åtgärd av rötskador

Illergatan: Obligatorisk ventilationskontroll

Under vecka 34-37 genomför vår entreprenör obligatorisk ventilationskontroll. Samtliga hyresgäster meddelas om tid för tillträde innan besöket. [2018-08-20]

Olserödsgatan 11 och 23: Grävarbeten och betongsågning

Under vecka 23-24 kommer grävarbeten och håltagning i betonggrunden på Olserödsgatan 11 och 23 att utföras för installation av brandskyddsfläktar. Arbetet med sågningen utförs dagtid mellan klockan 08:00-16:00. Jobbet görs för att förbättra brandskyddet i byggnaden.[2018-05-29]

Olserödsgatan 11, 23, 29, 39: Målning av fasad, fönster samt entrépartier

11 juni planerar vi att starta arbetet med att måla fasaderna och runt fönstren samt entrepartier och dörrar - om vädret tillåter. Arbetet, som delvis kommer att ske med hjälp av skylift, beräknas pågå under cirka 3 veckor. [2018-05-29]

Olseröd: Arbeten i tvättstugor försenat

Arbetet med tvättstugorna i Olseröd är försenat minst två veckor per tvättstuga. [2018-05-07]

Olserödsgatan 11, 23, 29, 39: Fasadtvätt

Vecka 16-17 tvättar vi fasader, balkongfronter och entrétak på ovanstående adresser. Varja hus tar cirka 3-4 arbetsdagar. Mellan 16-29 april är det viktigt att samtliga balkonger och uteplatser är tömda på lös egendom. [2018-03-26]