Olseröd

Olseröd och Håltet

Olseröd: Utdelning av aptusbrickor

Hyresgäster uppmanas kvittera ut sina låsbrickor mellan 11-26 mars på 120:an inför driftsättningen den 27 mars. [2019-03-15] 

Olseröd: Arbete med uteplatser, panelbyte och målning 

I mitten/slutet av februari startar arbetet med att renovera fasaderna på kvarvarande låghus i Olseröd. Vi kommer att ta bort befintliga uteplatser och tillbyggnader, lägga nya uteplatser bestående av betongplattor och avskärmningsväggar, byta rötskadad panel, måla ytterpanel samt ytterdörr och förrådsdörr. Arbetet förväntas vara klart vecka 26. [2019-01-25]

Olserödsgatan: Nytt låssystem

I höghusen på Olserödsgatan startar arbetet med att byta ut låssystemet till Aptus. Vi monterar en porttelefon vid entrén och en svarsapparat i varje lägenhet. Arbetet görs då nuvarande system med porttelefon är föråldrat och i behov av underhåll. Arbeten utförs mellan december - mars med start av lägenhetsinstallationer från den 4 februari. [2018-12-03]


Planerade åtgärder 2019

Ny lekplats på Illergatan

Uppgradering av lekplats under hösten.