Olseröd

Olseröd

Planerade åtgärder 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Olserödsgatan, höghus: Införande av Aptus låssystem

Olserödsgatan 49: Fasadtvätt och målning

Olserödsgatan, låghus: Fasadrenovering, tvättning samt målning och åtgärd av rötskador