Trapphus och förråd

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd, till vissa lägenheter är förrådet i själva lägenheten, andra i trapphus, källare, på vind eller i särskild förrådsbyggnad. Förvara inte stöldbegärlig egendom i förrådet. Brandfarligt gods får ej heller förvaras i förråd.

Barnvagnsförråd

Där det finns barnvagnsförråd får endast barnvagnar ställas, och i den mån det får plats även barncyklar.

Cykelförråd

Cykelrum finns i de flesta av våra områden. Cyklar får ej förvaras i trapphus eller barnvagnsförråd. Cyklar som står i trapphus tas bort och placeras i cykelställ på gården. Fastlåsta cyklar tas bort på hyresgästens bekostnad.

Observera att cyklar, barnvagnar, dörrmattor, hyllor samt all annan privat egendom är förbjuden att ställa i trapphuset. Dessa blockerar utrymningsvägar, utgör en brandrisk samt försvårar för våra städare.