5. Kontraktsskrivning

5. Kontraktsskrivning

Om kreditkontrollen inte visar på några anmärkningar skriver vi ut en bekräftelse på att du tilldelas den aktuella lägenheten. Du får en bekräftelse på lägenheten och en tid för kontraktsskrivning. Vi nollställer dina köpoäng och du spärras från att söka en ny lägenhet under 12 månader. 

Observera att detta gäller även om du ångrar dig. Det är därför viktigt att du tänkt igenom beslutet innan du accepterar lägenheten och kontraktsskrivningen. Detta gör vi för att skydda övriga sökande. Förmedlingen av en lägenhet tar mycket tid i anspråk och när sökande drar sig ur sen i processen måste vi börja om från början, övriga sökande kanske inte längre har möjlighet att acceptera lägenheten då inflyttningsdatum kommit för nära inpå och de riskerar dubbla hyror, och utflyttande hyresgäst riskerar att behöva visa lägenheten ytterligare en gång för en ny grupp. Dessa risker vill vi minska.

A. Inflytt

Tillträde sker första vardagen i den månad som kontraktet gäller ifrån. Det innebär att om den 1:a infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag så sker inflyttning närmsta måndag eller vardag efter det.

B. Nycklar

Nycklar kvitteras ut hos oss. Du behöver ha med dig en giltig legitimation. Om utflyttande hyresgäst inte lämnat in samtliga nycklar kommer ett cylinderbyte att ske.

C. Hemförsäkring

Vi rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring. Våra fastigheter är försäkrade men denna försäkring ersätter inte skador och omkostnader för dig som hyresgäst som uppkommer i samband med brand eller dylikt.