Munkegärde

Munkegärde

Planerade åtgärder 2018

Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Hissrenovering samt markarbeten, asfaltering och åtgärd av kantsten.