Munkegärde

Munkegärde

Planerade åtgärder 2018

Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Hissrenovering samt markarbeten, asfaltering och åtgärd av kantsten.

Nunnegårdsgatan: Installation av postboxar

Tisdag 15 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Nunnegårdsgatan 2-6. Arbetet kommer att vara klart under maj. Efter färdigställande kommer Posten att besiktiga installationen innan vi driftsätter postboxarna. Mer information om nycklar kommer senare. [2018-05-04]