Munkegärde

Munkegärde

Hissrenovering

Vecka 2 startar arbetet med att byta ut de gamla hissarna i fastigheten. Hissarna beräknas tyvärr vara avstängda i upp till fyra veckor. Hissarna byts ut för att anpassas till dagens säkerhets- och tillgänglighetskrav. Följande veckor beräknas hissarna vara ur bruk:

  • Nunnegårdsgatan 2: vecka 2-5
  • Nunnegårdsgatan 4: vecka 5-8
  • Nunnegårdsgatan 6: vecka 8-11

[2018-11-21]

Trapphusrensning

För att hålla trapphusen fria från skräp som kan hindra framkomligheten vid en brand kommer vi tisdag 30 oktober att röja trapphusen på Nunnegårdsgatan. [2018-10-23]

Asfaltering

Under vecka 40-42 kommer det att asfalteras på gångbanor och parkeringsplatser på Nunnegårdsgatan 2-6. Onsdag - torsdag 17-18 oktober asfalterar vi parkeringen och målar linjer. Under dessa dagar måste samtliga bilar flyttas mellan 7:00 - 18:00. [2018-10-01]

Planerad vattenavstängning

Onsdag 22 augusti ska vi byta en varmvattenväxlare i området. Det innebär att varmvattnet kommer vara avstängt mellan klockan 08:00 och 18:00. Detta gör vi för att förbättra energiförsörjningen. [2018-08-20]

Nunnegårdsgatan: Installation av postboxar

Tisdag 15 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Nunnegårdsgatan 2-6. Arbetet kommer att vara klart under maj. Efter färdigställande kommer Posten att besiktiga installationen innan vi driftsätter postboxarna. Mer information om nycklar kommer senare. [2018-05-04]