Min fastighet

Vi ansvarar för den inre och yttre skötseln av din fastighet. Våra fastighetsvärdar fixar löpande reparationer inne i fastigheten och våra miljövärdar med trädgårdspersonal sköter utemiljön.

Upphandlade entrprenörer sköter trapphusstädning samt snöröjning.