Byte

Byte

Om du som är hyresgäst hos oss vill byta lägenhet med någon annan kan du annonsera om byte via vår webbsida. Du ansvarar själv för att hitta någon att byta med men den nya hyresgästen måste godkännas av oss på Kungälvsbostäder. Det ska finnas beaktansvärda skäl för att bytet ska godkännas.

Ansökan om godkännande

Ett byte kräver hyresvärdens eller hyresnämndens godkännande. Kungälvsbostäder handlägger ansökningar i tur och ordning. Beräknad handläggningstid efter att en komplett ansökan inkommit är 8-12 veckor.

Förutsättningar för byte

En förutsättning för att ett byte ska godkännas är att det föreligger beaktansvärda skäl för bytet. Det är viktigt att tydligt ange varför man vill byta bostad. Bytesskälen ska styrkas av de sökande i samband med ansökan.

Beaktansvärda skäl kan handla om:

  • Ändrade familjeförhållanden som tillökning eller separation
  • Väsentligt ändrad ekonomi på grund av sjukdom, pension, studier eller arbetslöshet
  • Ändrad studie- eller arbetsort utom pendlingsavstånd
  • Rörelsehinder som medför behov av hiss eller lägenhet på bottenvåning

Bytesparten ska godkännas som hyresgäst enligt Kungälvsbostäders Uthyrningspolicy.

Lägenheten besiktigas innan bytet godkänns och eventuella skador skall betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske.

Inga andra skäl skall tala emot bytet, som till exempel otillåten ersättning.

Vid byte nollställs eventuella köpoäng hos de/den som erhåller en ny lägenhet inom Kungälvsbostäders bestånd.

Under tiden bytesansökan handläggs spärras kontraktsinnehavaren från att söka ny bostad.

Genomförs ett byte på osanna uppgifter, kan hyresrätten förverkas.

Enansökan om godkännande av byte skickas till:
Kungälvsbostäder, Box 698, 442 18 Kungälv

Kontakt

Frågor om byte ställs till våra uthyrare på 0303-23 98 50, val 1.

Ansökan

Byte - ansökan om godkännande

Bytesportalen

Inloggning Mina Sidor för Hyresgäster