Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand

En hyresgäst upplåter sin lägenhet i andra hand om han eller hon låter någon annan använda lägenheten självständigt. Du måste alltid ansöka om att hyra ut i andra hand. Vi behöver godkänna din andrahandsuthyrning innan hyresgästen kan flytta in. Hyr du ut i andra hand utan att ha tillstånd är det fråga om en olovlig andrahandsuthyrning, något som inte är tillåtet och som riskerar att leda till uppsägning.

Förutsättningar för andrahandsuthyrning

En förutsättning för att få tillåtelse att hyra ut i andra hand är att det finnas beaktansvärda skäl. Det kan exempelvis vara att förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, samboprövning har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand.

För samboprövning gäller att ni båda aldrig varit skrivna på samma adress tidigare. För arbete eller studier på annan ort gäller att det inte är pendlingsavstånd.

Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas för en begränsad tidsperiod, oftast 6-12 månader i taget.

Handläggningstiden är 2-4 veckor efter komplett ansökan inkommit.

Viktigt att tänka på

  • Upprätta ett andrahandskontrakt. Andrahandsuthyrning får inte vara förenad med besittningsrätt. Kontraktet går att köpa i bokhandeln eller ladda ner från Hyresgästföreningens webbsida.
  • Andrahandshyresgästen har inte någon laglig rätt att få överta lägenheten
  • Kontraktsinnehavare är fortsatt ansvarig för lägenheten och hur den sköts, även under andrahandsuthyrningen och att hyran betalas.
  • Om du hyr ut en hyresrätt i andra hand gäller hyreslagen. Du får ta ut den hyra du själv betalar plus ett påslag för eventuella möbler, oftast runt 10-15 procent. Dessutom får andrahandshyresgästen betala för el, fiber och liknande. Vi har som rutin att meddela andrahandshyresgästen den ordinarie hyran.

Ansökan med de intyg som krävs skickas till:
Kungälvsbostäder, Box 698, 442 18 Kungälv.

Kontakt

Frågor om andrahandsuthyrning ställs till våra uthyrare på 0303-23 98 50, val 1.

Ansökan

Andrahandsuthyrning - ansökan om godkännande