Underhåll och renovering

Här hittar du information om våra planerade underhållsåtgärder i respektive bostadsområde samt information om hur ombyggnationsprocessen ser ut hos oss och vad ett stambyte är.