Fridhem

Fridhem

Installation av nytt låssystem

Nu startar arbetet med att installera låssystemet Aptus. Vi monterar en porttelefon vid entrén och en svarsapparat i varje lägenhet. Arbeten utförs mellan december - mars med start av lägenhetsinstallationer från den 7 januari. [2018-12-03]


Planerade arbeten 2019

Periodiskt lägenhetsunderhåll

Till hösten planeras underhåll av lägenhetens väggar och golv.

Målningsarbeten

Målning av panelplåt vid tak