Fridhem

Fridhem

Tvetgatan: Installation av postboxar

Tisdag 8 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Tvetgatan 269-273. Efter vi är färdiga ska Posten besiktiga installationen innan vi kan ta boxarna i drift.[2018-04-16]

Besök av kommunens miljöenhet

Kungälvs kommuns miljöenhet besöker Fontinvägen 4-10 samt Tvetgatan under vecka 5. De informerar själva hyresgästerna om när och under vilka former besöket utförs.

Kommunen är tillsynsmyndighet och kommer att gå igenom med oss som fastighetsägare att vi uppfyller diverse krav gällande radon, ventilation och pcb bland annat. [2018-01-19]

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.