Fridhem

Fridhem

Installation av nytt låssystem

Nu startar arbetet med att installera låssystemet Aptus. Vi monterar en porttelefon vid entrén och en svarsapparat i varje lägenhet. Arbeten utförs mellan december - mars med start av lägenhetsinstallationer från den 7 januari. [2018-12-03]

Nya entrépartier

18 juni påbörjar vi arbetet med att byta entrépartierna i fastigheten. Detta gör vi för att förbereda för en installation av låssystemet Aptus. De nya entrépartierna kommer att vara lättare och mer tillgänglighetsanpassade än dagens.[2018-06-13]

Grävarbeten och betongsågning

Under vecka 23-24 kommer grävarbeten och håltagning i betonggrunden på Tvetgatan att utföras för installation av brandskyddsfläktar. Arbetet med sågningen utförs dagtid mellan klockan 08:00-16:00. Jobbet görs för att förbättra brandskyddet i byggnaden. [2018-05-29]

Driftsättning av postboxar

Den 18 juni kommer driftsättning av postboxar att ske på följande adresser

  • Torggatan 6
  • Nunnegårdsgatan 2-6
  • Kristinedalsgatan 21
  • Lärkgatan 1-19
  • Tvetgatan 269-273

Från och med 18 juni kommer hyresgäster i dessa fastigheter att få posten i sin postbox istället för i brevlådan. Innan dess får de 3 stycken postboxnycklar som tillhör lägenheten i den gamla brevlådan. [2018-05-28]

Tvetgatan: Installation av postboxar

Tisdag 8 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Tvetgatan 269-273. Efter vi är färdiga ska Posten besiktiga installationen innan vi kan ta boxarna i drift.[2018-04-16]

Besök av kommunens miljöenhet

Kungälvs kommuns miljöenhet besöker Fontinvägen 4-10 samt Tvetgatan under vecka 5. De informerar själva hyresgästerna om när och under vilka former besöket utförs.

Kommunen är tillsynsmyndighet och kommer att gå igenom med oss som fastighetsägare att vi uppfyller diverse krav gällande radon, ventilation och pcb bland annat. [2018-01-19]

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.