Fridhem

Fridhem

Utdelning av aptusbrickor

Hyresgäster uppmanas kvittera ut sina låsbrickor mellan 11-26 mars på 120:an inför driftsättningen den 27 mars. [2019-03-15] 

Installation av nytt låssystem

Nu startar arbetet med att installera låssystemet Aptus. Vi monterar en porttelefon vid entrén och en svarsapparat i varje lägenhet. Arbeten utförs mellan december - mars med start av lägenhetsinstallationer från den 7 januari. [2018-12-03]


Planerade arbeten 2019

Periodiskt lägenhetsunderhåll

Till hösten planeras underhåll av lägenhetens väggar och golv.

Målningsarbeten

Målning av panelplåt vid tak