Kontakt

Besöks- och telefontider samt kontaktuppgifter

Följande besöks- och telefontider gäller hos oss. Observera att under helger och klämdagar kan avvikande öppettider gälla. Dessa hittar du här.

Uthyrning

För ärenden som rör bostadskö, hyran, kontraktet samt parkeringar kontaktar du våra uthyrare.

Telefontid (0303-23 98 50, val 1)

Måndag - fredag 8:00 - 12:00 samt
onsdag 16:00 - 18:00 (ej juni, juli, augusti)

Besökstid (Uddevallavägen 1):

Måndag - torsdag 13:00 - 15:00 samt
onsdag 16:00 - 18:00 (ej juni, juli, augusti).
Övriga tider enligt överenskommelse om besök.

 

Felanmälan och Förvaltning

För ärende som rör ditt boende så som felanmälan, nycklar, besiktningsfrågor eller störningar så kontaktar du förvaltningskontorets kundtjänst. Behöver du komma i kontakt med din fastighetsvärd vänder du dig också hit.

Telefontid (0303-23 98 50, val 2)

Måndag - torsdag 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 15:00
Onsdag även 16:00 - 18:00 (ej under juni, juli, augusti)
Fredag 8:00 - 12:00

Besökstid (Kongahällagatan 120)

Måndag - torsdag 13:00 - 15:00 samt
onsdag 16:00 - 18:00 (ej juni, juli, augusti)

 


Övriga kontaktuppgifter

Akuta fel efter kontorstid

Vid akuta fel som uppstår efter kontorstid ringer du jouren på SOS ALARM på 0303-126 00. Ring endast vid fara för egendom och/eller liv. Ringer du i onödan, det vill säga anmäler fel som kan vänta tills Kungälvsbostäders kontor öppnar, får du själv betala utryckningen. Vid icke akuta fel se ”Felanmälan”.

Trygghetsjouren

Mellan 22:00–06:00 på vardagar samt dygnet runt på helgerna kan du ringa Trygghetsjouren på Securitas på telefon 010-470 53 00 om det förekommer allvarliga störningar. Det är bra om fler grannar kan bekräfta störningen. Om utryckning sker av vaktbolag som kan konstatera en störning, får den som stört betala kostnaden för utryckningen.

Vid ohyra

Får du ohyra, småkryp eller skadeinsekter i din lägenhet, ring omedelbart till Anticimex 075 -245 10 00. Det kostar dig ingenting att bli av med de ovälkomna gästerna. Saneringen bekostas av Kungälvsbostäders fastighetsförsäkring.

Utelåsning

Har du låst dig ute? Kontakta Safeteam031-80 24 80.

Telefon:

0303-23 98 50

Kontaktuppgifter till våra medarbetare

Besöksadress:

Uddevallavägen 1 samt
Kongahällgatan 120

Jouren:

0303-126 00

Vid akuta fel som uppstår efter kontorstid.

 

Övriga telefonnummer

Securitas Trygghetsjour 010-470 53 00

Securitas P-övervakning 0771-767 000

Anticimex 075 -245 10 00

Safeteam 031-80 24 80

Kone 0771-50 00 00 (vid fel på hissarna utanför telefontid)

Rikshiss 031 - 711 16 80 (vid fel på hissarna på Kongahällagatan 80-88 utanför telefontid)