Året 2018 tillsammans med Kungälvsbostäder

Året 2018 tillsammans med Kungälvsbostäder

Att mycket händer under ett år visar vårt årsmagasin och vår årsredovisning för 2018 på. Nyproduktion, hög fart i underhållet och hårt tryck på bostadsmarknaden tillsammans med satsningar på samarbeten präglar året.

I början av 2018 stod lägenheterna på Hareslätt färdiga för inflytt. Tillsammans med några ombyggda lokaler blev det 31 nya lägenheter till beståndet. Vi har påbörjat vår första stamrenovering och tagit nästa steg i processen med styrelsebeslut kring ytterligare fyra fastigheter. Vi har hållit en hög takt i övriga underhållsprojekt där vi förutom nya tak och fönster bytt hissar i ett antal fastigheter samt installerat nya låssystem.

Vi har ett fortsatt hårt tryck på vår bostadsmarknad men har ändå i samarbete med kommunen lyckats bidra med bostäder till nyanlända. Under sommaren anställde vi 12 stycken ungdomar som arbetade tillsammans med en handledare från fastighetsakademin i våra bostadsområden. Vi genomförde ett värdegrunds- och varumärkesarbete som landade i en ny logotyp.

Trots stora utmaningar är vår ekonomi god och det finansiella läget stabilt. Vi fortsätter att minska vår energiförbrukning och har under året skrivit under SABOs klimatinitiativ där målsättningen är att minska den ytterligare fram till 2030.

Publicerad 2019-03-12

Årsmagasin 2018

Årsredovisning 2018