Med hjärtat i Kungälv önskar vi alla hyresgäster en Glad sommar!