Information via SMS

Information via SMS

Vi har möjlighet att via vårt fastighetssystem skicka sms, exempelvis till alla hyresgäster i en viss fastighet eller en specifik trappuppgång. Därför vill vi uppmana dig som hyresgäst att kontrollera att vi har rätt mobilnummer till dig.

Att kunna informera samtliga hyresgäster på en adress på ett snabbt sätt kan vara viktigt vid exempelvis en akut vattenläcka. Via fastighetssystemet har vi möjlighet att skicka sms och på så sätt snabbt komma ut med viktig information till många. Därför vill vi uppmana samtliga hyresgäster att via Mina sidor kontrollera så att vi har rätt mobilnummer i vårt system. Logga in på Mina Sidor på www.kungalvsbostader.se och välj Ändra personuppgifter för att kontrollera så att fältet Telefon mobil är ifyllt - och med rätt nummer.

På grund av en begränsning i antalet tecken för avsändaren kommer SMS att skickas från Kungälvsbos.

Publicerad 2018-10-25