Hur fungerar Kungälvsbostäders köregler egentligen?