Ullstorp

Ullstorp

Tvätt- och målningsarbeten

Vecka 26 startar arbetet med att tvätta och måla fasader och komplementbyggnader i Ullstorp.

Arbetet utförs av Hagens Måleri AB som kommer att tvätta och måla fasader, fönster och ytterdörrar mm.

Grepvägen 367–371:
Taktvätt     V. 26
Målning fasad    V. 26–27, 32
Målning fönster    V. 32

Grepvägen 370–378:
Tak/fasadtvätt    V. 26–27, 32
Målning fasad    V. 27, 32–35
Målning fönster     V. 36

Grepvägen 415–449, Prejelv 141–163, Plogv 167–185:
Taktvätt     V. 32–34
Målning fasad    V. 34–38
Målning fönster    V. 36–39

Samtliga Komplement/förrådsbyggnader  
Tvätt     V. 26.
Målning     V. 28–31

Då arbetet är beroende av vädret är tidplanen preliminär och kan komma att ändras något.

Innan målningsarbetena startar på ert hus ber vi er flytta eventuell privat egendom på utsidan, ta undan planteringar vid husväggar, frilägga fasaden från ev. altan, markiser och dylikt så att målarna kommer åt att tvätta och måla hela huset. OBS! Håll alla fönster och dörrar stängda vid tvättning av tak och fasader samt parkera inga bilar nära byggnaderna.
             
Då ställningar kommer att vara uppmonterade under arbetets gång är det av stor vikt att ni talar med era barn om att de absolut inte får leka och klättra på dessa.

Arbeten kommer utföras mestadels med skylift och rullställning. Under veckorna 28–31 kommer ställningar vara nedtagna samt arbeten endast utföras vid komplement/förrådsbyggnader. Bemannings- och redskapsbod kommer ställas upp på gräsmattan vid Grepvägen 370–378.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta arbete innebär för er hyresgäster. [2017-06-16]