Olseröd

Olseröd

Olsrerödsgatan: Gallring/fällning träd, parkering

Under vecka 15-16 kommer nedtagning och gallring av träd vid parkeringsnummer 1-52 att utföras då det idag finns problem med att bär/kåda från träden ramlar ner på bilarna, bränner fast och skadar lacken. Detta arbete sker efter önskemål från hyresgästerna i området. [2017-04-07]

Planerade åtgärder 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Olserödsgatan: Fasadrenovering

  • Tvätt, målning och åtgärd av rötskador på låghus
  • Tvätt av höghusens fasader