Olseröd

Olseröd

Utemiljöarbete

Torsdag 28 september kommer vi att ta bort buskar längs med lekplats och gårdshus. Dessa kommer att ersättas med nytt staket och planteringar.
Detta gör vi då önskemål har kommit från hyresgäster om att man vill ta bort de höga buskarna som går längs med lekplatsen och gångbanan. Vi kommer nu att gräva bort befintliga buskar, ersätta staketet med nytt staktet i samma modell som det som finns vid boulebanan. Till höger och vänster sida om kvartersgårdens entré kommer en nya planteringar som kompletteras till våren. [2017-09-21]

 

Olserödsgatan 31-37: Fasadmålning

Vecka 36 startar arbetet med att byta skadad panel, tvätt och måla fasaden samt tvätta yttertaket. Byggställning reses med start 4 september och arbetet förväntas att pågå i fyra veckor. Hyresgästerna ombeds flytta privat egendom samt ta ner eventuella markiser. Fönster och dörrar ska hållas stängda vid tvättning. [2017-08-24]

Olsrerödsgatan: Gallring/fällning träd, parkering

Under vecka 15-16 kommer nedtagning och gallring av träd vid parkeringsnummer 1-52 att utföras då det idag finns problem med att bär/kåda från träden ramlar ner på bilarna, bränner fast och skadar lacken. Detta arbete sker efter önskemål från hyresgästerna i området. [2017-04-07]

Planerade åtgärder 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Olserödsgatan: Fasadrenovering

  • Tvätt, målning och åtgärd av rötskador på låghus
  • Tvätt av höghusens fasader