Komarken

Komarken

GULA KOMARKEN | ÖVRE KOMARKEN | NEDRE KOMARKEN | RAPPHÖNAN

Gula Komarken

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Gråbrödragatan 14-28, Kastalagatan 10-24, Kastalagatan 1-9: Takarbeten. Arebtet var planerat till 2017 men behövdes på grund av överklagad upphandling skjutas fram.

Aptuskompletteringar i källare (förråd, cykelrum, barnvagnsförråd).

Fortsatt fönsterbyte planeras på två hus, adresser ännu ej bestämda.

Gråbrödragatan 2-28: Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vecka 41 startar arbetet med det periodiska lägenhetsunderhållet på Gråbrödragatan 2. Arbetet pågår fram till början av 2018 då det avslutas på nummer 28. Cirka 1 vecka innan tillträdet önskas till lägenheten blir hyresgästerna kontaktade av entreprenören med startdatum för just deras lägenhet. [2017-10-02]


Övre Komarken

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Låghus: Bättringsmålning av fasader.

Trygghetsskapande åtgärder

Garagerenovering

Solhultsgatan: Ombyggnation av trösklar

Med start 14 februari kommer vi att bygga om trösklarna i gemensamma utrymmen. Det innebär att vi ändrar nivån på trösklarna. Så småningom kommer även en del lägenheters trösklar att justeras. [2018-02-13]

Övre Komarken: Ombyggnation av cykelrum

Vecka 4 startar ett arbete med att bygga om cykelrummet till en lokal i bottenvåningen på Kongahällagatan 114. Arbetet innebär bland annat anläggandet av en ny nedfart till parkeringen på gaveln. Jobbet pågår under februari, [2018-01-24]

Solhultsgatan: Montering av dörrstopp på balkong

Under tisdag och onsdag monterar vi dörrstopp på balkongerna för att balkongdörren inte ska kunna blåsa upp och gå i sönder i fästet.

Åtgärden tar mellan 30-60 minuter per lägenhet och hyresgästen aviserars om dag och tid för monteringen. [2018-01-11]

Nya miljöhus för återvinning

För att skapa ordning och ett trevligare bostads-område bygger vi nu två miljöhus och gör plats för sopbehållare under jorden. Arbetet startar vecka 4 och förväntas pågå till och med vecka 10. 

Den container som FTI (förpackning och tidnings-insamlingen) har placerat närmast Kongahällagatan 80 tas bort 22 januari för att sedan ersättas av två miljöhus för återvinning. Under byggtiden tar ni ert material för återvinning till ÅVC-stationerna vid exempelvis Trekungagatan eller Willys. Sophusen närmast Kongahällagatan 80 och 88 står i vägen för arbetet och kommer att tas bort. De två kvarvarande sophusen kommer att ha tätare tömningar under byggtiden. [2018-01-03]


Nedre Komarken

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Kongahällagatan 6-28: Bättringsmålning av fasader

Höghusen: Plantering vid entréer

Kongahällagatan 30-38: Hissrenovering

I början av nästa år kommer vi att börja byta ut de gamla hissarna. Under nedanstående veckor planeras hissarna att vara avstängda:

  • 30 A, B Vecka 2–5
  • 32 A, B Vecka 5–8
  • 34 A, B Vecka 8–11
  • 36 A, B Vecka 11–14
  • 38 A, B Vecka 14–17 [2017-11-30]

Rapphönan

Planerade projekt 2018

Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Tillval inglasning av balkonger.

Nytt låssystem får vänta!

Då upphandlingen av nytt låssystem, Aptus, har överprövats måste vi vänta på dom innan arbetet kan starta. [2017-11-30]