Fridhem

Fridhem

Tvetgatan: Målning av entrépartier

Vecka 40 påbörjar vi arbetet med att tvätta och måla entrépartierna på Tvetgatan 269-273. Målning sker både på insidan och utsidan.[2017-10-02]

Tvetgatan: Lagning av puts på fasader och balkonger

Vecka 38 startar ett arbete med att åtgärda skador på fasaden på husets framsida. Arbetet sker med hjälp av skylift och omfattar våning 3 och nedåt. [2019-09-14]

Tvetgatan: Tvättning av fasad och balkongerfronter

Under vecka 24 och 25 kommer vi att tvätta fasad samt frontplåtarna på balkongerna. Innan 12 juni behöver därför hyresgästerna tömma balkongerna på egendom. Under tvättningen ber vi dem att hålla balkongdörren och alla fönster stängda, även vädringsfönster om det finns, så att ej vatten kan komma in. Fönsterputs kommer att utföras efter avslutad tvätt. [2017-05-31]