Fontin

Fontin

Dämmevägen 4: Tvättning av entréfasad och entrétak

Under vecka 24 och 25 kommer vi att tvätta fasaden på entrésidan samt pannorna på entrétaket. Under tvättningen ber vi hyresgästerna att hålla alla fönster stängda, även vädringsfönster om det finns, så att ej vatten kan komma in. [2017-05-31]

Fontinvägen 4-10 och Dämmevägen 2: Byte av vattenmätare

Vi byter de två äldre vattenmätarna på ovan adresser till flera nya och mindre för att säkra att vi kan stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka.Under tiden bytet sker kommer vattnet att vara avstängt.Bytet sker 29 mars mellan 9-13 på Fontinvägen och 30 mars mellan 9-13 på Dämmevägen 2. [2017-03-16]

Fontinvägen 3 och 5: Fläktbyte

Tisdag och onsdag 10-11 januari byter vi takfläktarna på Fontinvägen 3 och 5.En förutsättning för arbetet är att vädret är med oss. Det är både takfläkten och styrutrustning som ska bytas och detta gör vi för att få ner ljudnivån på fläktarna. Under tiden arbetet pågår kommer husen vara utan mekanisk ventilation. Det kommer även att vara en mobilkran placerad på gatan för upp- och nerlyft av fläktarna. [2016-12-19]

 

Planerade åtgärder 2017 

Under 2017 fortsätter arbetet med att planera inför kommande stamrenoveringar. Dialog med hyresgäster, Hyresgästföreningen, styrelsebeslut och upphandling föväntar vi oss under året.