Centrum

Centrum

Trollhättevägen 7 A-C: Trapphusmålning

Med start vecka 47 kommer vi måla om trapphusen på Trollhättevägen 7 A-C. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 51. [2017-11-08]

Trollhättevägen 9, 11, 13 och 15: Trapphusmålning

Med start vecka 45 kommer vi måla om trapphusen på Trollhättevägen 7 A-C. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 48. [2017-11-08]

Floragatan 5: El-avstängning till lägenhet

Måndag 9 oktober mellan 10:00-12:00 måste vi tyvärr stänga av elen till eran lägenhet. Detta på grund av inkoppling av nya elcentraler till de nya lägenheterna som byggs i källaren. [2017-10-02]

Rådmansgatan 41-43: Balkongmålning

Mellan vecka 39-44 tvättar och målar vi balkongerna i fastigheten. Arbetet är väderberoende. Innan arbetena startar behöver hyresgästerna flytta eventuell privat egendom från balkongen. [2017-09-19]

Ivar Claessons gata 13, 15 och 17: Trapphusmålning

Med start fredag vecka 37 kommer vi måla om trapphusen på Ivar Claessons gata 13, 15 och 17. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 41. [2017-09-13]

Parkgatan 1: Balkongmålning

Vecka 35 startar arbetet med att tvätta och måla balkongerna. Torsdag 31 augusti börjar vi resa byggställningen och måndag 4 september startar tvättning av in- och utsida innan målning påbörjas måndag 11 september. Målningen beräknas vara klar inom tre veckor men är väderberoende. Innan arbetena startar behöver hyresgästerna tömma balkongen på egendom. Vid tvätt måste fönster och dörrar hållas stängda. [2017-08-24]

Torggatan 1-3: Byte av ledningar samt stängning av p-platser

Vi måste tyvärr byta dränerings- och dagvatten-ledningar i marken på Torggatan 1:s baksida samt gaveln på grund av fuktproblem i källaren. Detta innebär att samtliga parkeringar behöver stängas av under en period samt att de sophus som finns på Torggatan 1 A-C vid entréer måste rivas. Tillfälliga soputrymmen kommer provisoriskt placeras på grönytan mellan Torggatan 3 och Torggatan 1.

Preliminär tidplan:
  • Rivning av befintliga sophus startar måndag vecka 34 samt stängning av parkeringar sker fredag vecka 34.
  • Markarbeten startar vecka 35 och arbetet exklusive asfaltering beräknas vara klart vecka 38.
  • Preliminärt kan parkeringen användas vecka 39-41 men avstängd under asfalteringen vecka 42. [2017-08-15]

Borgmästarängen: Flytt av bilar på grund av underhållsarbete

Hyresgäster på parkering 10-20 måste flytta sina bilar under tiden vi utför underhållsarbete på taken på Gamla Gärdesgatan 20-26. Detta för att färgrester och dylikt inte ska skada bilarna. Innan 8:00 tisdag 13 juni och fram till fredag 30 juni 16:00 behöver bilarna parkera någon annanstans. Berörda hyresgäster meddelas via lapp i brevlådan. [2017-05-30]

Kristinedalsgatan 21: Vattenavstängning

Söndag 21 maj mellan 09:00 - 11:00 behöver vi tyvärr stänga av vattnet på Kristinedalsgatan 21 för att byta vattenmätare i källaren. Vattenavstängningen gäller både kall- och varmvatten. Arbetet måste tyvärr utföras på helgen då Folktandvården ej kan avbryta sin verksamhet under veckodagarna. [2017-05-16]

Rökgatan 1-3: Garagestädning

Under vecka 18 städar vi våra parkeringsgarage. Under tiden städning pågår får inga bilar vara parkerade i garaget och vi ber samtliga hyresgäster med parkeringsplats att flytta sin bil innan städning börjar.

  • Rökgatans garage, torsdag 4 maj mellan 11:00 - 14:00 [2017-04-20]

Rökgatan 5: Låsbyte

24 april byter vi lås på Rökgatan 5. Nya nycklar delas ut till hyresgästerna 19 april 17-18 av fastighetsvärden. Den som inte här hemma då kan kvittera ut sina nycklar hos förvaltningskontorets kundtjänst senast 20 april. [2017-04-10]

Rexegården: Gårdsmöte om utemiljön

Onsdagen 12 april klockan 13.30 bjuder vi in till ett gårdsmöte där vi tillsammans med de boende pratar kring utemiljön och hur vi kan förbättra gården. Vi träffas på gården och pratar om utemiljön över lite fika. Med på mötet är er fastighetsvärd och förvaltare. [2017-04-03]

Östra Centrum: Filmning och spolning av avlopp i källare

Med start 10 april kommer vi etappvis under cirka  1 månad att filma avloppsledningar i källaren. Detta sker som ett led i förundersökning av byggnadernas ledningar. Vi startar 10 April på Torggatan 1 och arbetar oss sedan framåt i området. [2017-03-29]

Östra centrum: Undersökning av fastigheter samt lägenheter

Inför framtida renoveringar genomför vi under slutet av januari tekniska undersökningar av fastigheter i centrum samt av utvalda lägenheter. Berörda hyresgäster har meddelats via brev. [2017-01-20]

Planerade arbeten 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Ivar Claessons Gata 7: fönsterbyte 
Torggatan 3: Fönsterbyte 
Gamla Torget: Fönsterbyte, byte av ytterdörr 
Rådmansgatan 33: Fasadarbeten, gavel ska kläs in med fasadskivor
Torggatan 5 och Ivar Claessons gata 9: Dränering, i samband med eventuell ombyggnad av marklokaler till lägenheter