Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • BOSTADSKÖN

  Hur ansöker jag om lägenhet hos Kungälvsbostäder?

 • För att söka lägenheter hos Kungälvsbostäder behöver du registrera dig i vår bostadskö. Detta gör du via webben eller telefon, och det är kostnadsfritt. För att behålla din kötid måste du en gång om året uppdatera din sökprofil med högst 12 månaders mellanrum. Det är ditt ansvar som sökande att själv komma ihåg när det är dags. Till registreringen.

 • Hur uppdaterar jag min intresseanmälan för att behålla min kötid?

 • Från och med 1 september 2016 räcker det att du loggar in på Mina sidor så uppdateras din kötid. Glöm dock inte att med jämna mellanrum kontroller att dina kontaktuppgifter stämmer.

 • Hur är det möjligt att jag har sämre placering på en ledig lägenhet nu än för två år sedan, när jag har mer poäng?

 • Som registrerad i bostadskön får du en poäng per dag. När en lägenhet blir ledig anmäler alla som är intresserade av just den lägenheten sig på objektet. Vilken placering du får i kön till den lägenheten beror på vilka andra som anmält sig. Är det många med lång tid i kön så kan du få en sämre placering trots att du har fler poäng än sist du anmälde dig till ett ledigt objekt.

 • Hur länge måste jag vänta på en lägenhet egentligen?

 • 2016 står över 17000 personer i vår bostadskö. Hur länge man får vänta på en ledig lägenhet varierar väldigt mellan område och lägenehtsstorlek men också mellan olika lägenheter. Den genomsnittliga väntetiden är runt sex år. När du söker en ledig lägenhet kan du se hur många andra som sökt den och hur många poäng den som ligger först har.

   

 • MIN LÄGENHET

  Vilka renoveringar får man lov att göra själv i sin lägenhet? Vilka regler gäller?

 • En hyresgäst har alltid rätt att måla och tapetsera, men arbetet måste utföras fackmannamässigt. Om du målar om och väljer en väldigt speciell färg eller målar med roller direkt på tapeten, kan det medföra att du sänker bruksvärdet på lägenheten och blir återställningsskyldig när du flyttar. Det är den som besiktigar lägenheten som avgör om något behöver återställas. Om man tar bort något i sin lägenhet, till exempel lyfter av en dörr, eller tar bort en spaljé, är det viktigt att man sparar det man tagit bort så att det går att återställa lägenheten i samband med besiktningen.

  För våtutrymmen rekommenderar Kungälvsbostäder att man helt undviker att borra hål i väggarna – använd hellre hyllor och krokar som kan sättas upp med sugkoppar. Om du är tveksam om vad du får göra – hör av dig till Kungälvsbostäder så hjälper vi dig att renovera rätt. 

 • Vad gör jag vid stopp i avloppet?

 • Det är du själv som hyresgäst som har ansvar att göra rent vattenlåsen i badrum och kök samt golvbrunnen. Detta är något du behöver göra regelbundet. Om vattnet rinner ner dåligt när duschar eller badar är det ofta ett tecken på att du behöver rensa golvbrunnen. Genom att öppna vattenlåset kan du oftast ta bort det som orsakar stoppet. Läs mer om hur här.

 • Varför bildas det imma på mina nya fönster?

 • Om imman bildas på utsidan är det inget fel. Nyare fönster är mer ”isolerade” än äldre typer. Utsidan på det nyare fönstret blir kallare eftersom det släpper igenom mindre värme från lägenheten. Under morgonen när den kalla fuktiga nattluften värms upp så kondenseras vattnet i luften på de kalla fönstren.

 • Vad gör jag om jag har tappat bort min lägenhetsnyckel och inte kan komma in i lägenheten?

 • Kontakta Låsjouren på Safeteam på telefon 031–80 24 80. Du kommer att behöva visa legitimation.

 • Får jag hyra ut i andra hand?

 • Ja, om du har vårt skriftliga godkännande. Hyr du ut i andra hand utan att ha tillstånd riskerar du att bli uppsagd. Du måste alltid ansöka om att hyra ut i andra hand.  Läs mer om andrahandsuthyrning här.

 • Hur fungerar ett lägenhetsbyte?

 • Om du vill byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med så måste detta godkännas av oss på Kungälvsbostäder. Läs mer om byte här.

 • Jag har fått information från er om ett nytt lägenhetsnummer. Men nu verkar det som om jag inte ska använda detta nummer i kontakten med er. Vad är det egentligen som gäller?

 • Enligt en ny lag ska alla Sveriges bostäder föras in i ett lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare. Kungälvsbostäders samtliga lägenheter har fått nummer enligt den nya lagen – men i all kommunikation med oss gäller det gamla lägenhetsnumret. Det nya numret ska man använda i kontakt med Skatteverket eftersom man nu är folkbokförd på det nya lägenhetsnumret och på adress. Numret har bland annat tagits fram för att förenkla arbetet med hushålls­ och bostadsstatistik. Folk­ och bostadsrättsräkningar kommer i fortsättningen att ske med hjälp av lägenhetsregistret. Det nya lägenhetsnumret kommer att stå bredvid Kungälvsbostäders lägenhetsnummer i registret på anslagstavlan.

 • Jag tycker att det är kallt i min lägenhet, när sätter ni på värmen?

 • För ett antal år sedan, när Kungälvsbostäders lägenheter fortfarande värmdes upp genom oljeeldning, stängdes värmen av vid ett bestämt datum på våren och sattes på igen på en bestämd dag på hösten. Numera sker det med automatik; när det blir kallare ute sätts värmen på. Ju kallare det är ute, desto varmare vatten går ut i radiatorerna (elementen). Systemet är inställt så att temperaturen i lägenheten alltid ska ligga mellan 20 och 21 grader vilket är vad som ingår i hyran. Vill man ha det varmare får man använda sig av fristående elelement.

 • GEMENSAMMA UTRYMMEN

  Varför får vi inte använda trappuppgången som avställningsyta?

 • På grund av brandsäkerheten får inga saker placeras i utrymmena i trapphuset. Vid en brand underlättar sakerna spridning av branden och kan blockera utrymningsvägar. I vardagen hindrar de våra städare från att göra sitt jobb och kan utgöra ett hinder för människor med rullator/rullstol.

 • Varför är det viktigt att entrédörrar hålls stängda dygnet runt?

 • Byggnadens entrédörr utgör ett skalskydd åt huset och åt hyresgästerna som bor i det. Genom att hålla entrédörrarna stängda ökar man både tryggheten och trivseln i huset. Dörrarna ska också hållas stängda för att inte lösa katter, skadedjur eller fåglar ska komma in och smutsa ner. Dessutom inbjuder en öppen entrédörr till ovälkommet besök – personer som kan gömma sig i huset, förorena, göra inbrott eller anlägga en brand. På vinterhalvåret håller dörrarna kylan ute och öppna dörrar gör att det blir väsentligt kallare i lägenheterna, speciellt på bottenplan. Om dörren står öppen slits också själva dörrbladet snabbare eftersom det utsätts för fukt. Gångjärn och dörrstängare får också sämre funktion och då stängs inte dörren som den ska.

  Vi vill be alla våra hyresgäster att vara rädda om våra hus, och för er egen trygghet och trivsels skull se till att entréerna är stängda dygnet runt.

 • STÖRNINGAR

  Vad gör jag om jag blir störd av min granne?

 • Ibland kan man uppleva att en granne stör utan att grannen själv är medveten om det. Därför är det bra om du själv tar en första kontakt. Om du inte vill ta kontakt eller om det rör sig om upprepade incidenter, bör du vända dig till förvaltningskontorets kundtjänst på 0303-23 98 50, val 2. Mellan 22:00–06:00 på vardagar samt dygnet runt på helgerna kan du ringa Securitas på telefon 010-470 53 00 om det förekommer allvarliga störningar.

 • Vem kontaktar jag om jag har fått skadedjur i lägenheten?

 • Du ska kontakta Anticimex Kundservice på telefon: 075 -245 10 00 eller e-post kundservice.goteborg@anticimex.se. Det kostar dig ingenting att bli av med de ovälkomna gästerna. Saneringen bekostas av Kungälvsbostäders fastighetsförsäkring.

 • I vårt område är det många hyresgäster som har lösspringande katter. Katterna använder tyvärr barnens sandlåda som toalett. Jag undrar vilka skyldigheter ägaren till katten har? Vad säger lagen och vad har Kungälvsbostäder för policy när det gäller lösspringande katter?

 • Det är alltid ägaren som bär ansvaret över sin katt. Man är ansvarig för det som katten kan ställa till med och det finns regler och bestämmelser som ägaren måste följa. Ett vanligt problem är djurets avföring som inte bara är en sanitär olägenhet, den kan också sprida sjukdomar. Hälsoskyddslagen, 11§ säger att ägaren måste sköta katten så att den inte stör grannar med oljud, lukt med mera och inte heller förorenar på lekplatser och andra gemensamma utrymmen. Kungälvsbostäders föreskrifter säger likt lagen att djur inte får förorena på lekplatser eller andra gemensamma ytor. Katter som inte hålls kopplade ska bära halsband eller vara ID-märkta. Lösa katter utan ägare ska anmälas till länsstyrelsen. 

 • PARKERING

  Jag är intresserad av en parkeringsplats eller garage, vart vänder jag mig?

 • Fyll i en intresseanmälan som du hittar under rubriken Parkering och skicka den till Kungälvsbostäder eller kontakta Kungälvsbostäder på telefon 0303-23 98 50.

 • Vad gäller för skottning av den p-plats jag hyr? Vart ska jag vända mig om det är dåligt skottat eller sandat?

 • Så snart snömängden uppnått en viss gräns börjar vår entreprenör med snöröjningen. Men eftersom vi har ett stort område att sköta kan vi inte vara överallt samtidigt. Snöskottning sker både maskinellt och manuellt. Vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning av gångvägar från kommunal gata, entrévägar, entréplaner, ramper och nödutgångar. På p-platser som hyrs av hyresgäster ingår inte snöröjning och halkbekämpning, det ombesörjes av den som hyr platsen. Skulle det vara dåligt skottat eller flisat någonstans på våra områden är vi tacksamma om ni kontaktar oss på 0303­-23 98 50 eller via info@kungalvsbostader.se

 • UTEMILJÖ

  Får jag skaka mattor från balkongen?

 • Nej, bland annat av hänsyn till grannen nedanför.

 • Hur får jag hänga balkonglådorna?

 • Balkonglådor ska placeras på insidan av balkongräcket.

 • Vad gäller för altaner, staket och skärmväggar?

 • Den uteplats som hör till lägenheten är den uteplats du har till ditt förfogande. Du får inte bygga ut den, bygga en altan eller hägna in din uteplats med staket eller häckar. Kungälvsbostäder vill att varje område ska se enhetligt ut samt att det ska vara lätt för våra entreprenörer att sköta gemensamma gräsytor.

 • Var får man grilla?

 • I de allra flesta av våra områden med flerfamiljshus finns en eller flera i ordningställda grillplatser och det är på dessa platser det är tillåtet att grilla. Vi vill kunna ge våra hyresgäster möjligheten att grilla hemmavid men samtidigt undvika grannosämja och brandrisker vilket lätt uppstår om man grillar på andra platser som balkongen. Läs mer under Regler och tips för ditt boende.

 • Är det tillåtet att rasta hunden och att låta den springa lös på gården?

 • Husdjur får inte störa de andra hyresgästernas boende. Djuren får, för allas trivsel, absolut inte rastas inom bostadsområdet. De måste vara kopplade och får inte lämnas utan tillsyn. Detta gäller också katter. Vilda katter anmäls till Länsstyrelsen.

 • Får jag mata fåglarna utanför mitt fönster eller på min balkong?

 • Nej. Det är inte tillåtet, varken att mata dem från balkongen eller inom bostadsområdet. Fåglarna och maten smutsar ner på marken, fasaden, grannars fönster och balkonger och så drar detta beteende till sig råttor och andra skadedjur.