Vill du bo tryggt, nära och lantligt?

Diseröd - tryggt, nära och lantligt

Diseröd är en ort som ska utvecklas och växa. Här ska ett attraktivt och levande centrumområde byggas och ett varierat utbud av bostäder skapas. Här planerar vi att bygga mellan 30 och 40 hyresrätter i två- till trevåningshus.

Diseröd ligger 7 kilometer från Kungälv med cykelbana hela vägen. Flera planarbeten är aktuella i orten som kan komma att växa med cirka 400 bostäder. Idag är merparten av bostäderna som finns i Diseröd villor. Vi har 12 seniorlägenheter i orten men vi bedömmer att här behövs fler hyresrätter.

Därför vill vi bygga 30-40 lägenheter i Diseröds centrala delar på den yta som idag ligger norr om den före detta återvinningscentralen. Våra bostäder kommer att ligga nära service och kollektivtrafik. I närheten av vårt planerade bostadsområde bygger kommunen en förskola och i detaljplanen finns även ett allaktivitetshus. Ett centrumhus med hyresrätter, matbutik, pizzeria och bibliotek står redan färdigt.  

Just nu pågår upphandling av projektet och sista anbudsdag är 15 mars 2018. Sedan ska beslut fattas av vår styrelse innan byggstart kan ske, preliminärt under hösten 2018. Projektet kommer att genomföras i två etapper.

Läs mer om vad som händer i Diseröd på www.kungalv.se/diserod.

Uppdaterad 2018-01-22

Vill du bo i Diseröd?

Registrera dig som bostadssökande i vår bostadskö.

Tidplan (preliminär)

2017: planering
Jan-mars 2018: upphandling
Vår 2018: styrelsebeslut
Höst 2018: byggstart
Vår 2019: uthyrning
Höst 2019: inflytt

 

Illustrationer, Markgren akritektur AB. Observera att dessa endast är förslag på möjlig utformning.