Underhåll och renoveringar

Underhåll och renoveringar - aktuellt just nu

Ivar Claessons gata 9: Avstängning av elen

Tisdag 6 mars kommer vi att behöva stänga av strömmen på Ivar Claessons gata 9 på grund av arbeten med ombyggnation i fastigheten. Strömmen kommer att vara avstängd mellan kl 8:00 – 14:30 och innebär ingen el och inget internet under tidsperioden. [2018-03-02]

Övre Komarken: Kylan försenar nya miljöhus och avfallsstationer

Arbetet med att färdigställa marken runt avfallsstationerna och göra grunden till miljöhusen försenas på grund av det kalla vädret. [2018-03-02]

Solhultsgatan 8: Golvarbeten

Med start måndag 12 mars kommer Skanska att utföra golvarbeten i korridorerna för att komma tillrätta med höjdskillnader mellan lägenhet och korridor. [2018-03-02]

Solhultsgatan: Ombyggnation av trösklar

Med start 14 februari kommer vi att bygga om trösklarna i gemensamma utrymmen. Det innebär att vi ändrar nivån på trösklarna. Så småningom kommer även en del lägenheters trösklar att justeras. [2018-02-13]

Övre Komarken: Nya miljöhus för återvinning

För att skapa ordning och ett trevligare bostadsområde bygger vi nu två miljöhus och gör plats för sopbehållare under jorden. Arbetet startar vecka 4 och förväntas pågå till och med vecka 10. [2018-01-03]

Kongahällagatan 30-38: Hissrenovering

I början av nästa år kommer vi att börja byta ut de gamla hissarna. Under nedanstående veckor planeras hissarna att vara avstängda:

  • 30 A, B Vecka 2–5
  • 32 A, B Vecka 5–8
  • 34 A, B Vecka 8–11
  • 36 A, B Vecka 11–14
  • 38 A, B Vecka 14–17 [2017-11-30]

Vad händer i mitt område?

Här hittar du fler pågående och planerade underhålls- och renoveringsarbeten i våra bostadsområden.

Läs mer...