Underhåll och renoveringar

Underhåll och renoveringar - aktuellt just nu

Tvetgatan: Installation av nytt låssystem

Nu startar arbetet med att installera låssystemet Aptus. Vi monterar en porttelefon vid entrén och en svarsapparat i varje lägenhet. Arbeten utförs mellan december - mars med start av lägenhetsinstallationer från den 7 januari. [2018-12-03]

Kongahällgatan 90-112: Fasadtvätt

Vi kommer att tvätta fasaderna mot Solhultsgatan under följande veckort: Kongahällagatan 90-94 Vecka 49 Kongahällagatan 96-100 Vecka 49 Kongahällagatan 102-106 Vecka 50 Kongahällagatan 108-112 Vecka 50 Under tvättningen ber vi hyresgästerna att hålla alla fönster stängda, även vädringsfönster om det finns, så att vatten inte kan komma in. [2018-12-03]

Olserödsgatan: Nytt låssystem

I höghusen på Olserödsgatan startar arbetet med att byta ut låssystemet till Aptus. Vi monterar en porttelefon vid entrén och en svarsapparat i varje lägenhet. Arbetet görs då nuvarande system med porttelefon är föråldrat och i behov av underhåll. Arbeten utförs mellan december - mars med start av lägenhetsinstallationer från den 4 februari. [2018-12-03]

Olseröd: Trapphusrensning onsdag 5 december

Onsdag 5 december genomför vi en stor rensning av våra trapphus, cykel- och barnvagnsrum i Olseröd. Innan dess vill vi att hyresgästen har märkt sin cykel och barnvagn med namn och lägenhetsnummer. Vi gör detta då det står många oanvända cyklar och barnvagnar i trapphus och förrådsutrymmen. Vi har även problem med att barnvagnar och cyklar står i trapphusen, där de påverkar brandsäkerheten. [2018-11-21]

Ivar Claessonsgata 14/Floragatan 3-5: Hissrenovering

Vecka 2 startar arbetet med att byta ut de gamla hissarna i fastigheten. Hissarna beräknas tyvärr vara avstängda i upp till fyra veckor. Hissarna byts ut för att anpassas till dagens säkerhets- och tillgänglighetskrav. [2018-11-21]

Nunnegårdsgatan: Hissrenovering

Vecka 2 startar arbetet med att byta ut de gamla hissarna i fastigheten. Hissarna beräknas tyvärr vara avstängda i upp till fyra veckor. Hissarna byts ut för att anpassas till dagens säkerhets- och tillgänglighetskrav. [2018-11-21]

Ivar Claessons gata 9: Renovering av tvättstugan

Under de närmsta veckorna kommer vi att renovera tvättstugan. Vi byter belysning och dörr in till tvättstugan för att sedan måla om. Byte av belysning kommer ske torsdag 22 november. Tvättstugan kan användas som vanligt under tiden men elktrikern kommer att vara där och arbeta mellan 8-12. [2018-11-19]

Rådmansgatan 26-28: Mindre markarbeten

Under vecka 47-49 kommer mindre markarbeten att utföras utanför fastigheterna på Rådmansgatan 26 och 28. [2018-11-19]

Rapphönan: Inglasning av balkonger

Mellan vecka 45-49 pågår arbete med inglasning av balkonger hos hyresgäster som valt detta. [2018-11-06]

Kongahällagatan 80-118: Spolning av avlopp

Under november och december kommer vi att utföra en hetvattenspolning av avloppen i området. Detta gör vi för att spola bort fett som kan orsaka stopp. Vi behöver därför få tillträde till samtliga lägenheter. Alla hyresgäster kommer får en separat lapp i sin postbox med dag och tid när vi behöver få tillträde till respektive lägenhet. [2018-11-06]

Dämmevägen 2: Stambyte

I oktober startar arbetet med stambyte och tillhörande renovering på Dämmveägen 2. Projektet väntas pågå till och med juni 2019.

Storken 1: Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vecka 36 börjar arbetet med periodiskt lägenhetsunderhåll på Gråbrödragatan 1–7, Anders Prästgatan 1–7 och Klostergatan 2–8. Arbetet pågår fram till december med start vid Gråbrödragatan. Hyresgäster meddelas med lapp i brevlådan 7–10 dagar innan tillträde önskas med information om tillträde, tapetval med mera. [2018-08-22]

Vad händer i mitt område?

Här hittar du fler pågående och planerade underhålls- och renoveringsarbeten i våra bostadsområden.

Läs mer...