Underhåll och renoveringar

Underhåll och renoveringar - aktuellt just nu

Tvetgatan: Nya entrépartier

18 juni påbörjar vi arbetet med att byta entrépartierna i fastigheten. Detta gör vi för att förbereda för en installation av låssystemet Aptus. De nya entrépartierna kommer att vara lättare och mer tillgänglighetsanpassade än dagens.[2018-06-13]

Runängsgatan: Lekyta på gården

Under sommaren kommer vi att göra en nyanläggning på gården i form av en sandlåda med ett litet hus i mellan dörrarna till tvättstugan och lägenhetsförråden. [2018-06-11]

Runängsgatan: Cykelrensning

Efter semestern kommer det att bli en cykelrensning. Vi kommer dela ut lappar med en talong som man märker sin cykel, barnvagn och moped med. De som vid utsatt datum inte är märkta kommer då att bli bortforslade. [2018-06-11]

Olserödsgatan 11 och 23: Grävarbeten och betongsågning

Under vecka 23-24 kommer grävarbeten och håltagning i betonggrunden på Olserödsgatan 11 och 23 att utföras för installation av brandskyddsfläktar. Arbetet med sågningen utförs dagtid mellan klockan 08:00-16:00. Jobbet görs för att förbättra brandskyddet i byggnaden. [2018-05-29]

Tvetgatan269-273: Grävarbeten och betongsågning

Under vecka 23-24 kommer grävarbeten och håltagning i betonggrunden på Tvetgatan att utföras för installation av brandskyddsfläktar. Arbetet med sågningen utförs dagtid mellan klockan 08:00-16:00. Jobbet görs för att förbättra brandskyddet i byggnaden. [2018-05-29]

Olserödsgatan 11, 23, 29, 39: Målning av fasad, fönster samt entrépartier

11 juni planerar vi att starta arbetet med att måla fasaderna och runt fönstren samt entrepartier och dörrar - om vädret tillåter. Arbetet, som delvis kommer att ske med hjälp av skylift, beräknas pågå under cirka 3 veckor. [2018-05-29]

Driftsättning av postboxar

Den 18 juni kommer driftsättning av postboxar att ske på följande adresser

  • Torggatan 6
  • Nunnegårdsgatan 2-6
  • Kristinedalsgatan 21
  • Lärkgatan 1-19
  • Tvetgatan 269-273

Från och med 18 juni kommer hyresgäster i dessa fastigheter att få posten i sin postbox istället för i brevlådan. Innan dess får de 3 stycken postboxnycklar som tillhör lägenheten i den gamla brevlådan. [2018-05-28]

Rapphönan: Aptusinstallation påbörjad

Då vi har fått ja-svar från majoriteten av hyresgästerna och besked att upphandlingen inte överprövas så påbörjar vi arbetet med kabeldragning och montering av läsare i gemensamma utrymmen fram till vecka 28. [2018-05-07]

Olseröd: Arbeten i tvättstugor försenat

Arbetet med tvättstugorna i Olseröd är försenat minst två veckor per tvättstuga. [2018-05-07]

Kongahällagatan 30-38: Anläggning av nya planteringar

Vecka 20 startar arbetet med att anlägga nya planteringar utanför entréerna på Kongahällagatan 30-38. Arbetet som pågår under 2-3 veckor innebär att grävmaskiner kommer att köra på gården. [2018-05-04]

Centrum: Planerat fönsterbyte

Vi planerar att byta fönster på Torggatan 5 och Ivar Claessons gata 9. Åtgärden är både betydande och standardhöjande och leder till en hyreshöjning. Därför krävs medgivande från hyresgästerna. Ett rekommenderat brev har skickats ut under vecka 15 som innehåller information och medgivandeblankett. Mer information om fönsterbytet finns här.  [2018-04-12]

Gula Komarken: Planerat fönsterbyte

Vi planerar att byta fönster på Kastalagatan, Vikingagatan och Kongahällagatan. Åtgärden är både betydande och standardhöjande och leder till en hyreshöjning. Därför krävs medgivande från hyresgästerna. Ett rekommenderat brev har skickats ut under vecka 15 som innehåller information och medgivandeblankett. Mer information om fönsterbytet finns här. [2018-04-12] 

Vad händer i mitt område?

Här hittar du fler pågående och planerade underhålls- och renoveringsarbeten i våra bostadsområden.

Läs mer...