Underhåll och renoveringar

Underhåll och renoveringar - aktuellt just nu

Upptagning av flis

Vecka 18 startar vi upptagningen av flis i våra bostadsområden. Arbetet förväntas pågå under 2-3 veckor innan vi är färdiga på samtliga gårdar. [2018-04-17]

Ulvegärde: Rensning av verktygsförråd

Onsdag 25 april rensar vi verktygsförråden på cyklar och andra föremål som inte hör hemma där. I fortsättningen kommer vi rensa dessa rum veckovis. [2018-04-17]

Lärkgatan: Installation av postboxar

Onsdag 3 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Lärkgatan 1-19. När vi är färdiga ska Posten besiktiga installationen innan vi tar boxarna i bruk. [2018-04-16]

Tvetgatan: Installation av postboxar

Tisdag 8 maj börjar vi arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Tvetgatan 269-273. Efter vi är färdiga ska Posten besiktiga installationen innan vi kan ta boxarna i drift.[2018-04-16]

Ulvegärde: Planerad värme- och vattenavstängning

Tisdag 17 april mellan 8:00 - 16:00 kommer vi att byta värme- och varmvattenväxlare i området. Vi har en trasig värmeväxlare som orsakar ett grönt spårämne i varmvattnet. Under tiden bytet utförs behöver vi stänga av både värme- och varmvatten. Kallvatten finns som vanligt. [2018-04-13]

Centrum: Planerat fönsterbyte

Vi planerar att byta fönster på Torggatan 5 och Ivar Claessons gata 9. Åtgärden är både betydande och standardhöjande och leder till en hyreshöjning. Därför krävs medgivande från hyresgästerna. Ett rekommenderat brev har skickats ut under vecka 15 som innehåller information och medgivandeblankett. Mer information om fönsterbytet finns här.  [2018-04-12]

Gula Komarken: Planerat fönsterbyte

Vi planerar att byta fönster på Kastalagatan, Vikingagatan och Kongahällagatan. Åtgärden är både betydande och standardhöjande och leder till en hyreshöjning. Därför krävs medgivande från hyresgästerna. Ett rekommenderat brev har skickats ut under vecka 15 som innehåller information och medgivandeblankett. Mer information om fönsterbytet finns här. [2018-04-12] 

Nedre Komarken: Installation av postboxar

Måndag 16 april påbörjas arbetet med att installera postboxar i trapphusen på Kongahällagatan 2-38. Under maj kommer arbetet att vara klart i hela området. Efter färdigställande kommer Posten att besiktiga installationen. Ytterligare information om nycklar skickas ut till hyresgästerna senare. [2018-04-09]

Olserödsgatan 11, 23, 29, 39: Fasadtvätt

Vecka 16-17 tvättar vi fasader, balkongfronter och entrétak på ovanstående adresser. Varja hus tar cirka 3-4 arbetsdagar. Mellan 16-29 april är det viktigt att samtliga balkonger och uteplatser är tömda på lös egendom. [2018-03-26]

Romelanda: Kontroll av ventilationen

Med start vecka 16 genomför vi den obligatoriska ventilationskontrollen på Hemvägen. Hyresgäster meddelas via lapp i brevlådan om när tillträde sker. [2018-03-26]

Dämmevägen 4: Kontroll av ventilationen

Med start vecka 16 genomför vi den obligatoriska ventilationskontrollen i fastigheten. Hyresgäster meddelas via lapp i brevlådan om när tillträde sker. [2018-03-26]

Övre Komarken: Kylan försenar nya miljöhus och avfallsstationer

Arbetet med att färdigställa marken runt avfallsstationerna och göra grunden till miljöhusen försenas på grund av det kalla vädret. [2018-03-02]

Övre Komarken: Nya miljöhus för återvinning

För att skapa ordning och ett trevligare bostadsområde bygger vi nu två miljöhus och gör plats för sopbehållare under jorden. Arbetet startar vecka 4 och förväntas pågå till och med vecka 10. [2018-01-03]

Kongahällagatan 30-38: Hissrenovering

I början av nästa år kommer vi att börja byta ut de gamla hissarna. Under nedanstående veckor planeras hissarna att vara avstängda:

  • 30 A, B Vecka 2–5
  • 32 A, B Vecka 5–8
  • 34 A, B Vecka 8–11
  • 36 A, B Vecka 11–14
  • 38 A, B Vecka 14–17 [2017-11-30]

Vad händer i mitt område?

Här hittar du fler pågående och planerade underhålls- och renoveringsarbeten i våra bostadsområden.

Läs mer...