Underhåll och renoveringar

Underhåll och renoveringar - aktuellt just nu

Solhultsgatan: OVK

Måndag 15 oktober mellan klockan 8:00 – 16:00 utför vi obligatorisk ventilationskontroll på Solhultsgatan.[2018-10-08]

Lärkgatan 1-19: Ventilationsåtgärder

Vecka 40 förväntas arbetet med ventilationsåtgärder starta.

Fontinvägen 4-10: Brandavskiljande åtgärder

Vecka 40-41 startar arbetet med att sektionera av källargången från trapphusen på Fontinvägen 4-10. Arbetet görs för att varje trapphus ska fungera som en egen brandcell och innebär bland annat nya väggar och dörrar.

Dämmevägen 2: Stambyte

I oktober startar arbetet med stambyte och tillhörande renovering på Dämmveägen 2. Projektet väntas pågå till och med juni 2019.

Gula Komarken: Vi byter låsen i källardörrarna

Med start den 15 oktober börjar vi installera nya lås i källardörrarna. Efter låsbytet kan dörrarna öppnas med befintliga låsbrickor. Brickorna är programmerade så att den enbart går till dörrarna i ditt trapphus, lägenhetsförråd, cykelrummet i den källarkorridor du har sitt förråd och till den tvättstuga du tillhör. Tillträde till barnvagnsrum beviljas efter ansökan hos Förvaltningskontorets Kundtjänst. [2018-10-02]

Nunnegådsgatan: Asfaltering

Under vecka 40-42 kommer det att asfalteras på gångbanor och parkeringsplatser på Nunnegårdsgatan 2-6. Onsdag - torsdag 17-18 oktober asfalterar vi parkeringen och målar linjer. Under dessa dagar måste samtliga bilar flyttas mellan 7:00 - 18:00. [2018-10-01]

Ulvegärde: OVK

Det är dags för den obligatoriska kontrollen av ventilationen i Ulvegärde. Med start denna vecka och under 7-10 veckor framöver så kommer vår entreprenör att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Samtliga hyresgäster aviseras innan tillträde önskas av entreprenören. [2018-09-11]

Gråbrödragatan 14-28: Takbyte

Vecka 38 startar vi arbetet med att byta tak på Gråbrödragatan 14-28. Projektet pågår till och med vecka 44 och under tiden kommer en ställning att vara uppsatt runt huset. [2018-09-05]

Storken 1: Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vecka 36 börjar arbetet med periodiskt lägenhetsunderhåll på Gråbrödragatan 1–7, Anders Prästgatan 1–7 och Klostergatan 2–8. Arbetet pågår fram till december med start vid Gråbrödragatan. Hyresgäster meddelas med lapp i brevlådan 7–10 dagar innan tillträde önskas med information om tillträde, tapetval med mera. [2018-08-22]

Vad händer i mitt område?

Här hittar du fler pågående och planerade underhålls- och renoveringsarbeten i våra bostadsområden.

Läs mer...